Trong các ngày từ 25 - 28/12, HĐND các xã Thanh Bình, Đông Phương Yên, Thụy Hương và thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) đã tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng năm 2017 cùng một số nội dung quan trọng khác.

* Năm 2017, Hoạt động HĐND và các ban của HĐND xã Thanh Bình tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp được thực hiện chu đáo. Hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên theo đúng chương trình và luật định. UBND xã đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm, bằng 109% kế hoạch. Thu và chi ngân sách đều đạt 308% kế hoạch. Xã tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; triển khai xây dựng nông thôn mới đã có 14/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện niệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 xã Thanh Bình còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần khắc, đã được kỳ họp thẳng thắn chỉ ra, đó là: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn chậm. Chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa đạt thấp, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh còn cao...

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã Thanh Bình xem xét, thông qua 4 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn xã Thanh Bình và Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND xã.

* Kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND xã Đông Phương Yên cho thấy, trong năm 2017, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tổng thu nhập toàn xã đạt trên 433 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,25 triệu đồng/năm. Ước thu và chi ngân sách đều đạt trên 9,4 tỷ đồng. Về xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã Đông Phương Yên đã có 15/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 85%. Có 2 thôn được công nhận làng văn hóa. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo...

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã Đông Phương Yên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tạ Quang Được đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX. Đồng thời phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Đông Phương Yên trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; đề nghị các đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Đông Phương Yên cần phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quan tâm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phấn đấu trong năm 2018 về đích xây dựng nông thôn mới...

* Kỳ họp HĐND xã Thụy Hương đánh giá, năm 2017, tổng giá trị thu nhập toàn xã ước đạt 361 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 38 triệu đồng/người/năm, đạt 114% chỉ tiêu kế hoạch. 3 trường học duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia. Trường Trung học cơ sở, trường Mầm non duy trì danh hiệu cơ quan văn hóa. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 87,8%. Số hộ nghèo giảm còn 69 hộ...

Trong năm, hoạt động của HĐND xã Thụy Hương đã có nhiều đổi mới. Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên. Các Nghị quyết của HĐND xã phù hợp với thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, công tác vệ sinh môi trường, một số dự án phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả chưa cao, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế còn thấp...

Năm 2018, xã Thụy Hương phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 12%, tổng thu nhập 408,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 42,6 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2%; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 82,8%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%...

* Kỳ họp HĐND thị trấn Xuân Mai, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đều đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,7 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách ước thực hiện đạt 11,6 tỷ đồng, vượt 52,65% so với Nghị quyết HĐND; Chi ngân sách ước thực hiện 10,2 tỷ đồng, vượt 34,23% so với Nghị quyết HĐND. Tỷ lệ hộ được công nhận GĐVH đạt 93%, có 532 hộ đạt GĐVH 3 năm liên tục. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,78%. Tỷ suất sinh thô giảm 0,4‰ so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,2%...

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đình Sỹ - Phó chủ tịch HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX và đề nghị các đại biểu HĐND thị trấn phát huy vai trò, trách nhiệm tập trung trí tuệ xem xét, bàn bạc và quyết nghị những vấn đề quan trọng của địa phương. Thường trực HĐND, các ban HĐND thị trấn tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát cần đảm bảo chất lượng hiệu quả,  phối hợp công tác chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn...

Hoài Lưu (Trung tâm Văn hóa - TT&TT Chương Mỹ)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.229
  Online: 22