Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy vừa ký ban hành kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2018. Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội", nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời phân rõ các công việc, thời gian thực hiện, trách nhiệm tổ chức triển khai của Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo nhiệm vụ phân công xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tại đơn vị và lĩnh vực của mình phụ trách.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 13/3/2017 "về tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở”. Chỉ đạo Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, bức xúc, nổi cộm; Chỉ đạo các quận, huyện, thị, các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát báo cáo các vụ việc khiếu kiện kéo dài; tích cực chủ động giải quyết, tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý với Ban Chỉ đạo. Từ đó Ban Chỉ đạo xem xét cho định hướng xử lý, giải quyết; trong đó Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện trong cả năm 2018.

Cũng theo kế hoạch, trong Quý 1/2018, Ban Nội chính Thành ủy sẽ chủ trì tổ chức tập huấn 02 quy trình tiếp công dân, đảng viên, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tới Bí thư, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Trong Quý 2, tập trung kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số quận, huyện, thị, sở, ban, ngành có đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, công dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp. Ngoài ra, bắt đầu tháng thứ ba của mỗi quý, cụ thể đầu tháng 3/2018, đầu tháng 6/2018, đầu tháng 9/2018, đầu tháng 12/2018 sẽ tiến hành họp tổng kết công tác hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác giúp việc rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài.

Ban Chỉ đạo cũng giao Thanh tra Thành phố phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên mạng nội bộ Thành phố”.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay tại địa phương không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU… 

HỒNG NHUNG

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.136
  Online: 18