Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC); tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021.

Thành phố yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC phải được tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp với nội dung và đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phấn đấu hàng năm 100% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở và hộ gia đình trên địa bàn Thành phố cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về PCCC.

Theo kế hoạch, trong năm 2017: Xây dựng chuyên mục “An toàn PCCC” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Báo Lao động Thủ đô, Báo An ninh Thủ đô với tần suất 1 tháng 1 số (phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mỗi số thời lượng 15 đến 20 phút). Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về PCCC trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, hệ thống Internet; đăng tải trên Công báo Thành phố, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và các trang thông tin điện tử sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Website của Cảnh sát PCCC Thành phố; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức và khu dân cư. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật về PCCC và kiến thức PCCC. Xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC. Tổ chức treo băng rôn, hình ảnh, pa nô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, xe thông tin lưu động. Biên soạn tài liệu pháp luật về PCCC, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh ở xã, phường, thị trấn. Tổ chức tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật về pháp luật PCCC, kiến thức pháp luật về PCCC. Tổ chức các cuộc họp báo và ra thông cáo báo chí định kỳ hàng quý và khi có sự việc lớn xảy ra về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng của Thành phố tham gia.

Các năm tiếp theo tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả. Năm 2021 sẽ tổng kết kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt công tác PCCC; hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC (4/10/2001-4/10/2021)…

UBND Thành phố giao Cảnh sát PCCC Thành phố là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, đơn vị và cơ sở trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch hàng năm; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; hàng năm dự trù kinh phí công tác tuyên truyền PCCC. Hướng dẫn, xây dựng một số mô hình điển hình tiên tiến về PCCC và mô hình an toàn về PCCC. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng của Thành phố tham gia; tổ chức hội thao, hội thi nghiệp vụ về PCCC hàng năm. Chủ trì sơ kết, tổng kết và đề xuất UBND Thành phố khen thưởng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC hàng năm, theo giai đoạn.

Đặc biệt, đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm tạo điều kiện và phối hợp Cảnh sát PCCC và các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC.

Toàn văn kế hoạch xem tại đây

MINH ĐỨC


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  328 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.665.960
  Online: 49