Các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành đã rất nỗ lực, tích cực trong việc nghiên cứu, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, có 3.320 kiến nghị của cử tri qua 2.073 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV của các đại biểu Quốc hội tại 63 tỉnh, thành phố được chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đó, đối với các hoạt động của Quốc hội: Có 168/3.320 kiến nghị (chiếm 5,1%); Đối với công tác điều hành của Chính phủ: Có 3.119/3.320 kiến nghị (chiếm 94%); Đối với các hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (có 13/3.320 kiến nghị); Đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức khác: có 20/3.320 kiến nghị.

Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, cụ thể trong công tác lập pháp: Thực hiện các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian trình các dự án luật, trong đó, Ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra trình dự án luật có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn theo hướng các cơ quan này đều chịu trách nhiệm đến cùng trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Việc tiếp thu kiến nghị của cử tri đối với một số nội dung trong các dự án luật cũng đã được quan tâm hơn. Công tác tuyên truyền, thông tin cho cử tri về các hoạt động của Quốc hội nói chung, và các hoạt động xây dựng pháp luật nói riêng đã được tiến hành khá bài bản, thường xuyên nên nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của đông đảo cử tri và Nhân dân cả nước. Công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; Trong các hoạt động giám sát:  Việc lựa chọn chương trình, chủ đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã được thực hiện khách quan, khoa học, theo một quy trình công khai, vì vậy chủ đề giám sát vừa mang tính toàn diện, đồng thời cũng bám sát được thực tế đời sống xã hội, gắn với những vấn đề mà cử tri đang quan tâm, mong đợi nên nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội và Nhân dân cả nước; Về công tác tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát đã được tổ chức đồng bộ, khoa học, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra;  Việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội và phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục có những đổi mới về thủ tục, đăng ký chất vấn, nhóm vấn đề tập trung chất vấn,... giúp các đại biểu Quốc hội tích cực, chủ động hơn, đặc biệt có điều kiện tranh luận đến cùng với người được chất vấn cũng như tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội khi còn có ý kiến khác nhau. Qua đó, cử tri đánh giá chất lượng của các phiên chất vấn được nâng cao rõ rệt, đặc biệt trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đối với nhiều vấn đề qua chất vấn cũng được làm rõ để cử tri có căn cứ theo dõi, giám sát;  Hoạt động giám sát thông qua việc thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về  tình hình phát triển kinh tế, xã hội, về quyết toán ngân sách, công tác quản lý thu chi ngân sách, quản lý nợ công, sử dụng tài sản công, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí,... đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập, yếu kém của Chính phủ, đồng thời kèm theo các kiến nghị cụ thể yêu cầu Chính phủ cần tiếp thu, thực hiện, từng bước khắc phục hiện tượng nể nang, thẩm tra chung chung, thiếu kiến nghị cụ thể mà cử tri đã phản ánh qua nhiều kỳ họp trước đây.

Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của Chính phủ, các bộ, cơ quang ngang bộ: Mặc dù số lượng kiến nghị cử tri gửi tới Chính phủ, các bộ, ngành là rất lớn (3.119 kiến nghị), nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành đã rất nỗ lực, tích cực trong việc nghiên cứu, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết, trả lời cử tri thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị lắng nghe của Chính phủ trước nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri. Kết quả là toàn bộ 3.119 kiến nghị được trả lời, 94 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành ngay trong thời gian giữa hai kỳ họp thứ 2 và thứ 3 của Quốc hội để kịp thời giải quyết những vấn đề mà cử tri tại nhiều địa phương quan tâm. Cùng với việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, đối với 142 kiến nghị còn tồn đọng từ nhiều kỳ họp trước, các bộ, ngành đã tích cực rà soát, kết quả đã giải quyết dứt điểm được 69/142 kiến nghị (đạt 49%) chủ yếu dưới dạng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số văn bản.

Đặc biệt, có 4 nhóm vấn đề mà cử tri kiến nghị nhiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã lựa chọn để kiến nghị Chính phủ cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo giải quyết, đã được Chính phủ chỉ đạo các bộ phụ trách lĩnh vực tích cực rà soát để giải quyết. Cụ thể: về vấn đề vi phạm pháp luật và các biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp; về tính ổn định của các phương án tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học và xét tuyển vào đại học, cao đẳng; về vấn đề quản lý và xử lý các sai phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản, chặt phá rừng trái phép; về vấn đề xây dựng thương hiệu nông sản, thực phẩm hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, có chính sách đột phá trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, một số giải pháp cũng chưa thực sự phát huy hiệu quả nên cử tri tiếp tục kiến nghị tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 vừa qua, như: hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực phẩm còn hạn chế (như việc tiêu thụ thịt lợn hơi, dưa hấu…), các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chưa phát huy hiệu quả (số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản hiện chỉ chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp cả nước); việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản còn bất cập, đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2017, hiện tượng “cát tặc” lộng hành gây bức xúc dư luận,...

Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số hạn chế của Chính phủ trong việc giải quyết các kiến nghị cử tri đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội nêu tại báo cáo giám sát kỳ trước nhưng chậm được khắc phục, chẳng hạn như hiện tượng các bộ quá chú trọng tới việc trả lời kiến nghị cử tri để tránh tồn đọng mà chưa quan tâm thỏa đáng tới việc giải quyết, hoặc xây dựng lộ trình cụ thể để giải quyết các kiến nghị cử tri, dẫn đến một thực trạng đó là mặc dù số kiến nghị được trả lời là rất lớn nhưng chất lượng của việc trả lời kiến nghị của cử tri chưa cao (trong đó 68% kiến nghị được trả lời bằng việc cung cấp thông tin), cá biệt có văn bản nội dung trả lời còn chưa đúng, chưa đầy đủ với câu hỏi mà cử tri nêu, chưa phù hợp với quy định pháp luật. Qua giám sát cho thấy, từ những kiến nghị của cử tri, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn vốn để nhanh chóng giải quyết những bất cập trong đời sống của nhân dân, tuy nhiên trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách này, do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương còn lỏng lẻo, công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên nên ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người dân.  Bên cạnh đó, tính ổn định của một số văn bản quy phạm pháp luật còn chưa cao, một số văn bản mới được ban hành trong thời gian ngắn (khoảng trên 12 tháng) nhưng không phù hợp với thực tiễn nên phải xem xét lại để sửa đổi, bổ sung. Trong khi đó, có những luật, bộ luật đã được ban hành từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn còn nợ văn bản quy định chi tiết thi hành luật như Bộ luật Dân sự, Luật Dược, Luật Xử lý vi phạm hành chính,...là vi phạm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, mặc dù các bộ, ngành đã tích cực, cố gắng để giải quyết dứt điểm nhưng các kiến nghị này thường có phạm vi liên quan đến nhiều lĩnh vực, vấn đề lớn; có vấn đề cần tổng kết, đánh giá từ thực tiễn; có vấn đề chưa bố trí được nguồn lực nên chưa thể giải quyết ngay, đầy đủ những vấn đề cử tri kiến nghị; bên cạnh đó, công tác phối hợp của các bộ, ngành với địa phương đôi khi chưa thường xuyên, chặt chẽ; kết quả việc giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ, ngành chưa được xem là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Bộ trưởng, Trưởng ngành,...  Nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với những vụ việc cụ thể tại địa phương hoặc những vụ việc tham nhũng, lãng phí được dư luận cả nước quan tâm, tuy nhiên việc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, các vụ việc mà cử tri nêu còn nhiều hạn chế, chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra vụ việc thường chỉ được thực hiện sau khi phát hiện vi phạm; việc tiếp công dân, đối thoại với công dân, đặc biệt là ở cấp xã, huyện có lúc, có nơi còn bị xem nhẹ,...

Hoài Thương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.102
  Online: 33