Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đào Tú Hoa - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội về việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

Theo Bộ Giao thông vận tải, trong những năm qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra mục tiêu tiếp tục kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông hàng năm từ 5% - 10% ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Để thực hiện mục tiêu này, một trong các giải pháp quan trọng mà Bộ Giao thông vận tải đã và đang thực hiện là việc thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Với nền tảng là các quy định của Luật giao thông đường bộ, Luật xử lý vi phạm hành chính và các bộ luật, luật có liên quan.

Trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT, trên cơ sở thực tế thi hành các quy định pháp luật nói chung và các quy định pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, ATGT nói riêng của các cơ quan, đơn vị; các phản ảnh của những tổ chức chính trị xã hội và người dân; hàng năm, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh các nội dung còn tồn tại, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm triển khai áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Mới nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 4063/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; trong đó, đã đưa vào Chương trình sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và hàng hải, bổ sung quy định về điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường sắt, đường thủy nội địa....

Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung; Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn ban hành các quyết định, chỉ thị nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự, ATGT theo địa bàn và trên toàn quốc; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, triển khai thi hành về công tác bảo đảm trật tự, ATGT cơ bản đáp ứng được yêu cầu về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nhiệm vụ về ATGT, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT luôn được Bộ Giao thông vận tải xác định là công tác trọng tâm, lâu dài, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm bảo đảm trật tự, ATGT, từng bước kiềm chế, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông. Các cơ quan thông tin đại chúng đã tăng thời lượng tuyên truyền và phổ biến pháp luật với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã có nhiều hoạt động cụ thể triển khai thực hiện công tác này thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, phong phú để phù hợp với từng đối tượng cụ thể như tổ chức hội thảo, hội nghị, hội thi, phát sách, tờ rơi, đăng báo, bản tin, gửi email, đăng tải trên cổng thông tin điện tử… Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải được tiếp cận với các quy đinh về ATGT, giúp mọi đối tượng hiểu và chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT; ý thức của nhân dân nói chung và của người tham gia giao thông nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT: Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật, việc triển khai nhiệm vụ cũng như hiệu quả quản lý nhà nước, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Cụ thể trong 5 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện 16 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 14 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đồng thời, các lực lượng thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố đã thực hiện 47.283 cuộc thanh tra, kiểm tra, quyết định xử phạt 41.361 vụ vi phạm với số tiền trên 246,5 tỷ đồng…

Toàn văn trả lời xem tại đây

 MINH TÚ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  129 người đã bình chọn
  Thống kê: 717.995
  Online: 69