Ngày 21/6/2017, HĐND thị trấn Liên Quan khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 4. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự kỳ họp có các đ/c lãnh đạo Đảng uỷ, UBND thị trấn; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, bí thư  chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện cử tri ở các thôn và các đại biểu HĐND thị trấn.

 

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thị trấn đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của HĐND thị trấn và tổng hợp ý kiến của cử tri thị trấn Liên Quan qua các cuộc tiếp xúc ở các thôn dân cư. UBND thị trấn thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thị trấn; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2016, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban MTTQ thị trấn thông qua báo cáo về tham gia xây dựng chính quyền.     

Qua các báo cáo cho thấy: Thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn, tình hình kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng của thị trấn có những chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 103.190,4 triệu đồng bằng 50,3% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 28,1%; dịch vụ thương mại 62,9%; nông nghiệp 9,0%, năng suất lúa vụ xuân đạt 65,7 tạ/ha. Quản lý nhà nước về đất đai, tài chính có nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác văn hóa xã hội có bước phát triển, việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong thị trấn được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH, quân sự địa phương được ổn định và giữ vững, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên.

Các đại biểu dự kỳ họp đã thẳng thắn thảo luận về những mặt còn thiếu sót, từ đó nêu rõ nguyên nhân, đưa ra các biện pháp khắc phục, nhằm mục tiêu chung là xây dựng kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng của thị trấn Liên Quan phát triển hơn nữa. Tại kỳ họp, HĐND thị trấn Liên Quan đã thông qua các Nghị quyết của kỳ họp./.

Theo thachthat.hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  97 người đã bình chọn
  Thống kê: 480.669
  Online: 14