Năm 2017 là năm mà HĐND huyện Ba Vì bước vào năm thứ 2 hoạt động của khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, với phương châm đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, HĐND huyện Ba Vì tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong năm qua. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết của HĐND huyện, ngay từ đầu năm Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, UB Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác trong chỉ đạo, chuẩn bị các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, đặc biệt là phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XIX.

Căn cứ nghị quyết của HĐND thành phố, sự chỉ đạo của UBND thành phố, nghị quyết của Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và các ngành đoàn thể huyện tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện kịp thời, đúng quy định. Công tác giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và phân bổ ngân sách năm 2017 được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian luật định. Năm 2017, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã chủ động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng theo các Nghị quyết của Thành phố, huyện. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Thường trực HĐND huyện đã cùng với UBND huyện cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, vì vậy mà năm 2017, huyện Ba Vì đã đạt và vượt mức 12/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của HDDND huyện. Bên cạnh việc triển khai theo Nghị quyết, các hoạt động tập huấn, khảo sát, giám sát chuyên đề cũng được HĐND huyện Ba Vì triển khai có hiệu quả. Về hoạt động tập huấn, các đại biểu HĐND huyện đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND xã, thị trấn cũng đã tham gia tập huấn đầy đủ, tích cực trao đổi, thảo luận nắm chắc các vấn đề và có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động công tác tại đơn vị cơ sở. Về hoạt động khảo sát, Thường trực HĐND huyện đã khảo sát về tổ chức và hoạt động của HĐND xã, thị trấn theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đối với 14 xã, thị trấn. Thông qua khảo sát, nắm rõ tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Xác định rõ những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND xã. Cùng với đó, hoạt động giám sát chuyên đề trong năm 2017 được Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện thực hiện có hiệu quả. Trong năm Thường trực HĐND huyện đã giám sát 4 chuyên đề: Đó là công tác tình hình, kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Đoàn tổ chức giám sát trực tiếp với UBND huyện, phòng Tài nguyên môi trường, Công an huyện. Giám sát về công tác đầu tư công trên địa bàn huyện, đó là UBND huyện, phòng Tài chính-Kế hoạch, Kho Bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Ba Vì…Giám sát về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn đối với UBNd huyện, phòng Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị…Bên cạnh đó, Ban Kinh tế xã hội cũng giám sát 3 chuyên đề về Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội…Ban Pháp chế giám sát 3 chuyên đề về công tác quản lý tổ chức hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012, cải cách hành chính trên địa bàn huyện đối với các phòng, ban của huyện, UBND xã, thị trấn…

Trong công tác giám sát đã có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và trách nhiệm của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban HĐND, Mặt trận Tổ quốc huyện…

Về công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND, trong công tác tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Mặt trận tổ quốc huyện và các cơ quan liên quan dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, thông báo tới các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan, thông báo công khai trên cổng thông giao tiếp điện tử huyện đảm bảo đúng thời gian quy định. Hai kỳ họp thường kỳ 4 và 5 trong năm 2017 đã đảm bảo tốt, thống nhất thông qua 14 Nghị quyết thường kỳ và chuyên đề, được truyền thanh trực tiếp. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, chủ động tạo không khí đối thoái thăng thắn, nội dung chất vấn tại hai kỳ họp này được HĐND huyện Ba Vì chọn là: Sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM, dồn điền đổi thửa; tài nguyên môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản; y tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng; chế độ chính sách… Đặc biệt, là những vấn đề liên quan đến công tác đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, vấn đề giải phóng mặt bằng chậm tiến độ. Qua chất vấn, lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, các xã, thị trấn đã giải đáp những những vấn đề cử tri quan tâm.

Cùng với các công tác trên, năm 2017, HĐND huyện Ba Vì đã nỗ lực trong công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo, đã tiếp 58 lượt nông dân, tiếp nhận 15 đơn, nội dung đề nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, đã giải quyết 15 đơn.

Có thể nói, với những sự cố gắng như trên, hoạt động của HĐND huyện trong năm 2017 tiếp tục đạt được kết quả cao, nâng cao vị thế của HĐND, xứng đáng là niềm tin của cử tri huyện Ba Vì.

Hồng Đạt (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.898
  Online: 19