Thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, Thường trực HĐND quận Nam Từ Liêm vừa chủ động chỉ đạo xây dựng và ban hành sớm chương trình công tác năm 2018.

Theo đó, nội dung hoạt động trọng tâm trong Quý 1 là: Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ Năm HĐND Thành phố, khóa XV và Nghị quyết kỳ họp thứ Sáu HĐND quận, khóa II; Đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ Sáu HĐND Quận; Triển khai Chương trình công tác của Thường trực HĐND Quận năm 2018; Triển khai Chương trình giám sát của Thường trực HĐND và Kế hoạch giám sát năm 2018 của HĐND quận; Đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận năm 2017 và ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018; Phối hợp chi đạo, kiểm tra, giám sát công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Triển khai các hoạt động giám sát theo kế hoạch của Thường trực HĐND quận; Giao ban công tác với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND phường, Đoàn hội thẩm nhân dân quý 1/2018, triển khai nhiệm vụ công tác Qúy II/2018; Dự giao ban công tác Quý 1 của HĐND Thành phố; Triển khai lấy ý kiến, kiến nghị của Đại biểu, Tổ đại biểu, các Ban HĐND, Ban Thường trực UB MTTQ quận để xây dựng Chương trình giám sát HĐND quận năm 2019.

Quý II/2018: Thực hiện Kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND. các Ban HĐND quận; Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND quận, phường năm 2018; Hội nghị giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ quận thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp giữa năm HĐND quận và báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận ủy; Đôn đốc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm HĐND quận; Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm HĐND quận; Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2018; Giao ban công tác với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND phường, Đoàn Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018; Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND quận; Tham dự kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND phường; Tham dự hội nghị giao ban của HĐND Thành phố.

Trong Quý III/2018: Tổ chức cho đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm HĐND quận; Tổ chức Hội nghị đánh giá tổ chức kỳ họp giữa năm 2018; Triển khai, đôn đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết kỳ họp giữa năm HĐND quận; Phối hợp chuẩn bị kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018; Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND quận, phường năm 2018; Thường trực HĐND tổ chức giám sát theo kế hoạch; Tham dự hoạt động giám sát của các Ban HĐND quận; Tổ chức phiên giải trình hoặc chất vấn của Thường trực HĐND quận; Giao ban công tác quí III, triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV/2018 với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND phường, Đoàn Hội thẩm nhân dân.

Quý IV/2018: Họp liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQ quận về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm HĐND quận và báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận ủy; Tiếp tục đôn đốc giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; Thường trực HĐND tổ chức giám sát theo kế hoạch; Tham dự hoạt động giám sát của các Ban HĐND quận; Đôn đốc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm HĐND quận; Phối hợp với Ủy ban MTTQ quận tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm HĐND quận; Tổ chức cho đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm HĐND quận; Xây dựng Chương trình, Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND quận năm 2019; Tham dự hội nghị giao ban của HĐND Thành phố; Tổ chức kỳ họp cuối năm HĐND quận; Tham dự kỳ họp HĐND các phường cuối năm 2018…

Ngoài các nội dung trên hàng tháng, quý, Thường trực HĐND tiến hành phiên họp định kỳ theo quy định; Thực hiện tiếp công dân theo lịch; Tham dự các hoạt động giao ban, học tập, trao đổi kinh nghiệm, giám sát do Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, HĐND Thành phố, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đơn vị bầu cử số 12 tổ chức và thực hiện một số quyết định khác theo quy định…

VP HĐND & UBND quận Nam Từ Liêm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 591.621
  Online: 58