Sáng 10/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trương ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại điểm cầu thành phố Hà Nội, tham dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý và lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện...

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy cho biết, trong năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Các cấp ủy đảng, chính quyền cũng nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Trong năm qua, các cấp chính quyền đã chú trọng hơn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận nhiều địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh, thành ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Những kết quả của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của từng địa phương và của đất nước.

Tại Hà Nội, điểm nổi bật trong công tác Dân vận của Đảng bộ Thành phố trong năm qua là đã ban hành và triển khai hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Trong năm qua, có 26/30 quận, huyện, thị xã và 468/584 xã, phường, thị trấn tổ chức tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định số 2200-QĐ/TU, một số đơn vị triển khai thành nền nếp như: huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Phú Xuyên... thông qua đó đã tạo sự đồng thuận cao, nhất là các địa bàn triển khai GPMB phục vụ các dự án, đồng thời những kiến nghị, vướng mắc của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt và giải quyết kịp thời, hạn chế phát sinh “điểm nóng”.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tham dự tại điểm cầu Hà Nội

Cùng với đó, hệ thống Dân vận Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định 217, 218/QĐ-TW gắn với Quyết định 6525-QĐ/TU ngày 25/9/2015 của Thành ủy về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Ủy ban MTTQ Thành phố đã tổ chức 4 hội nghị phản biện xã hội đối với 5 vấn đề Thành phố trình kỳ họp lần thứ 4, lần thứ 5; cùng với đó là 42 hội nghị phản biện xã hội của các quận, huyện, thị xã và 500 hội nghị do các xã, phường, thị trấn tổ chức đã tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng đóng góp xây dựng các chính sách của Thành phố để đảm bảo sau khi ban hành có tính khả thi cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả của công tác dân vận và nỗ lực của đội ngũ nhưng người làm công tác dân vận, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, công tác dân vận nói chung và dân vận của hệ thống chính quyền nói riêng cũng còn những hạn chế, như: việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận. Trong một số trường hợp, chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng nhân dân; chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới.

Đặc biệt, một số cấp uỷ, chính quyền còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác dân vận và từ đó chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tính công khai, minh bạch còn yếu; công tác phối hợp của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu. “Không ít cán bộ không sát dân, xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân. Đừng chủ quan là dân không biết các hoạt động của chúng ta, các hành vi cụ thể của chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bày tỏ cảm ơn Ban Dân vận Trung ương đã thống nhất với Chính phủ chọn năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, Thủ tướng yêu cầu tất cả các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này, có kế hoạch cụ thể triển khai, khắc phục cho được bệnh quan liêu, xa dân, “trên nóng, dưới lạnh”.

“Các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận. Phải lo công tác dân vận từ xa từ sớm, chứ không phải đợi đến lúc cháy nhà chết người. Mỗi cán bộ, công chức phải có trách nhiệm nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Cả hệ thống của chúng ta phải làm công tác dân vận với Ban Dân vận”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, việc quan trọng là lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng là chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước, không để chênh lệch giàu nghèo quá mức, nhất là tình trạng nghèo cùng cực.

Theo hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.184
  Online: 18