Thường trực HĐND quận Tây Hồ vừa họp nghe Đoàn giám sát theo Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 13/10/2017 của Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của các cơ quan: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ.

Thường trực HĐND quận đánh giá các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị về Thường trực HĐND quận đảm bảo nội dung yêu cầu theo đề cương và thời gian quy định.

Bên cạnh các kết quả đạt được, tại các cơ quan Tư pháp còn có một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, tại Công an quận: Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đội nghiệp vụ, Công an phường chưa nghiêm túc, chất lượng báo cáo còn sơ sài. Việc giữ gìn trật tự giao thông đô thị còn hạn chế. Việc đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng tự quản, dân phố, dân phòng trên địa bàn quận chưa thường xuyên. Ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ chiến sỹ chưa cao, nhất là chiến sỹ trẻ. Công tác quản lý cán bộ chiến sỹ và phòng ngừa sai phạm tại một số đơn vị chưa chặt chẽ dẫn đến khuyết điểm, vi phạm phải thi hành kỷ luật. Công tác phối hợp trong thực hiện một số nhiệm vụ với cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân Quận chưa có sự thống nhất cao.

Viện Kiểm sát nhân dân quận: Chỉ tiêu án rút gọn chưa hoàn thành; còn để hồ sơ vụ án TAND quận trả lại để điều tra bổ sung (09 hồ sơ). Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của VKSND quận với cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận còn có lúc, có việc chưa chặt chẽ.

Toà án nhân dân quận: Tỷ lệ giải quyết án dân sự đạt thấp (43,2%); án kinh doanh thương mại đạt (36,01%) không đạt chỉ tiêu đề ra; còn án sửa cấp phúc thẩm (12 vụ) và còn vụ án quá hạn luật định. Một số thẩm phán để hồ sơ vụ án kéo dài thời hạn tố tụng, chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tiến hành tố tụng; chưa xây dựng kế hoạch giải quyết những vụ án khó, phức tạp; chưa giành thời gian cần thiết cho việc tự học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật để giải quyết án. Việc công khai bản án còn chậm, chưa đầy đủ, còn để lãnh đạo đôn đốc, nhắc nhở. Việc chuyển bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành án còn chậm.

Chi cục Thi hành án dân sự quận: Việc xác minh định kỳ giải quyết thi hành án còn hạn chế, đa phần việc tồn đọng là việc hình sự nên tỷ lệ giải quyết về việc và tiền theo chỉ tiêu của Ngành đều chưa đạt. Việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của Ngành chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thi hành án còn yếu.

Đoàn giám sát kiến nghị với Quốc hội: Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự có hiệu lực pháp luật còn vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn nên khó khăn trong công tác kiểm sát và hoạt động xét xử án dân sự, hôn nhân- gia đình, kinh doanh thương mại. Kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật trong việc giải quyết số tang vật, tài sản không rõ nguồn gốc, nhất là ô tô, xe máy bị thu giữ tại trụ sở Công an các cấp không để tồn đọng, lãng phí. Kiến nghị VKSND, TAND cấp trên: xem xét, tăng cường biên chế cho VKSND, TAND quận Tây Hồ để phù hợp và đáp ứng với số lượng công việc chuyên môn hiện nay.

Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND quận: Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an quận trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Quận, nhất là tại các địa bàn giáp danh và giải quyết tình hình tập trung đông người khiếu nại, tố cáo không đúng nơi quy định tại vườn hoa Tây Hồ và vườn hoa Lý Tự Trọng; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện phối hợp trong việc tổ chức xét xử các vụ án điểm, lưu động, định giá tài sản trong tố tụng dân sự. Xem xét hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan nội chính của Quận để cải tạo, sửa chữa các hạng mục hư hỏng, xuống cấp tại trụ sở các đơn vị; đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đối với các đơn vị được giám sát, Thường trực HĐND quận yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu; Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của mỗi Ngành. Tích cực tham mưu cho Quận uỷ, HĐND, UBND quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Thực hiện nghiêm công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ nhằm ngăn ngừa vi phạm; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các văn bản Luật cho cán bộ của mỗi đơn vị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và Chấp hành viên nhằm nâng cao chất lượng cán bộ đảm bảo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê và quản lý nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, khai thác hệ thống thông tin trực tuyến. Tiếp tục giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; quan tâm công tác lưu trữ hồ sơ đảm bảo quy định.

HỒNG NHUNG


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 591.666
  Online: 97