UBND quận Hoàng Mai vừa có văn bản báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa Kỳ họp tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố. Các nội dung trả lời tập trung việc thực hiện kết luận về công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn. Trong đó, đối với nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và chú trọng hậu kiểm tra sau khi cấp phép hoạt động đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú ý các cơ sở giáo dục loại hình tư thục, các cơ sở giáo dục có yếu tố nưóc ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm du học tự túc; các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm không có giấy phép.

UBND quận Hoàng Mai cho biết, trong năm học 2017 - 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo của quận đã kiểm tra 129/383 cơ sở theo Kế hoạch 294/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND Quận và Kế hoạch số 354/KH-PGD&ĐT ngày 21/6/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 9 tháng đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát PC&CC số 8 đã kiểm tra 67 cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) với 67 lượt cơ sở; 100% các cơ sở giáo dục mầm non đã được hướng dẫn xây dựng hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động PCCC và phương án chữa cháy.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Các cơ sở đã thực hiện nghiêm túc quy trình, điều kiện cấp phép, đổi chủ, đổi địa điểm, đổi tên, giải thể; báo cáo các cấp quản lý khi có thay đổi, biến động của nhóm lớp. Công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép của các phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn Quận không có cơ sở hoạt động không phép; số cơ sở có số trẻ vượt quá quy định đã giảm hẳn so với đầu năm học 2017-2018. 100% cơ sở GDMN đảm bảo cơ cấu giáo viên, nhân viên/học sinh theo qui định, đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo các yêu cầu về bằng cấp chuyên môn phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Không có cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Nhiều cơ sở đã đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại, chất lượng cao. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu của cha mẹ học sinh.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC của các cơ sở đã được quan tâm: có đủ hồ sơ quản lý công tác PCCC tại cơ sở được thẩm duyệt của Phòng Cảnh sát PC&CC số 8, hệ thống PCCC tại chỗ của các cơ sở được đầu tư và trang bị đầy đủ, nhiều cơ sở có hệ thống báo cháy tự động. Chủ cơ sở, giáo viên và nhân viên của các cơ sở được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Cơ sở thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong trường họp khẩn cấp cho học sinh, thực hành công tác PCCC tại cơ sở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Các cơ sở đã lắp đặt hệ thống camera trực tuyến tại các khu vực sân chơi, cổng cơ sở, phòng học, phòng chức năng, khu bếp để giám sát, quản lý hoạt động của cơ sở. Hệ thống lưới an toàn, hệ thống các thanh chắn cầu thang với khu vực lớp học, cầu thang, hành lang được bổ sung, thay mới đảm bảo an toàn cho học sinh và thẩm mỹ cho cơ sở.

Nhiều cơ sở đã thực hiện chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Chủ lớp, giáo viên, nhân viên trong nhóm, lớp đúng quy định. Các cơ sở thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn của cấp học mầm non, thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của cấp học và của Quận phát động. Các nhóm, lớp cơ bản đã đi vào hoạt động có nề nếp, ổn định, chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao. Trẻ nhanh nhẹn, năng động và được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống. 

Một số cơ sở GDMN ngoài công lập có diện tích rộng (trên 300 m2 trở lên) nhưng chưa hoàn thiện đủ điều kiện thành lập trường còn vi phạm về số lượng trẻ vượt quá qui mô (trên 70 trẻ). Đội ngũ giáo viên không ổn định. Một số cơ sở còn chưa nghiêm túc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên, nhân viên.

Để khắc phục tình trạng vi phạm về số lượng trẻ vượt quá qui mô, trong tháng 7/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UBND 14 phường giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 cho các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn các phường, đảm bảo diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ít nhất là 1,5 m2 cho một trẻ em đối với các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn Phường. UBND Quận đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các phòng ban chuyên môn hướng dẫn các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép thành lập trường; hướng dẫn các chủ nhóm lớp mầm non ngoài công lập thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên, nhân viên.

Đối với công tác kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường, Ban Kiểm tra liên ngành Quận đã tiến hành kiểm tra 04 cơ sở đang hoạt động và 01 cơ sở đang làm thủ tục xin cấp phép hoạt động; cử cán bộ phối hợp với Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra 03 Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản trên địa bàn Quận.

Nhìn chung, các cơ sở có đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ nhân sự theo quy định. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo cơ bản đạt yêu cầu. Công tác quản lý hoạt động dạy và học tương đối đảm bảo, tích cực sử dụng phần mềm trực tuyến trong quản lý, dạy và học. Một số Trung tâm giáo dục ngoài nhà trường giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đã hết hạn nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ gia hạn; chưa có hồ sơ PCCC; hồ sơ quản lý nhân sự, quản lý học sinh chưa đầy đủ. Trung tâm hoạt động dạy Tiếng Anh cho trẻ em nhưng chưa có Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp. Có Trung tâm đã gắn biển, quảng cáo khai trương, phát tờ rơi tuyển sinh, tổ chức kiểm tra trình độ học sinh khi đang làm thủ tục cấp phép hoạt động.

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại, UBND Quận đã chỉ đạo UBND Phường ra thông báo tháo dỡ biển, ngừng các hoạt động quảng cáo của Trung tâm trong thời gian chờ cấp phép hoạt động; yêu cầu các Trung tâm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hoạt động của Trung tâm.

Đối với nội dung: Phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm phát hiện xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường, bạo lực xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân bao che hoặc xử lý chậm khi có những hành vi bạo lực trẻ em được phát hiện. Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo việc thực hiện các quyền trẻ em, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực xâm hại trẻ em. Tổng số các văn bản ban hành trong năm 2017, 2018 là 17 văn bản.

UBND Quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em; hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, tránh bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em thông qua các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề cho học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phòng, tránh các nguy cơ bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích trong trường học; chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh; xác định rõ, cụ thể nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường... để đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất. Chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình học sinh và cơ quan công an đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện và cung cấp các thông tin cần thiết khi có dấu hiệu các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra.

Các nhà trường đã tích cực phối hợp với UBND phường và lực lượng công an cơ sở xung quanh trường thực hiện các biện pháp bảo vệ ANTT, giữ trong sạch, lành mạnh môi trường xã hội xung quanh trường học. 100% các trường học đã tích cực lồng ghép giáo dục cho trẻ em biết cách tự bảo vệ mình, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong các hoạt động dạy và học. 

UBND Quận đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các nhà trường, đặc biệt là các trường mầm non, nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục; kịp thời chấn chinh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em. Tổ chức các đợt kiểm tra các phường và các cơ sở giáo dục, các cơ sở trợ giúp trẻ em, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhà hàng về việc thực hiện Luật Trẻ em và các văn bản có liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho trẻ em trên cơ sở Luật. UBND Quận thường xuyên có các đợt tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như việc thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em tại các phường trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường, bạo lực xâm hại trẻ em; không để các tổ chức, cá nhân bao che hoặc xử lý chậm khi có những hành vi bạo lực trẻ em được phát hiện.

THẾ THUẬN (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.185.773
  Online: 57