Thường trực HĐND huyện Hoài Đức vừa tổ chức phiên giải trình về giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong triển khai đất dịch vụ theo Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện. Về dự, có các đồng chí đại diện Ban Đô thị và Ban pháp chế HĐND thành phố Hà Nội, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các ông bà đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Thường trực HĐND huyện chủ tọa phiên giải trình

Đến nay, Hoài Đức đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích diện tích 180,64ha/218,51ha đất đã có quy hoạch, đạt 82.7%, đã tổ chức xét hộ, thông báo đủ điều kiện giao đất tới 13.073 hộ, gồm cả các hộ của cụm công nghiệp An Ninh và cụm công nghiệp An Khánh, đạt 100%.  Tổ chức bắt thăm và giao đất trên sơ đồ cho 8.117/13.073  hộ thuộc 10 xã, thị trấn: Đức Thượng, La Phù, Kim Chung, Lại Yên, Đắc Sở, thị trấn Trạm Trôi, An Khánh, Vân Canh, An Thượng, Di Trạch, đạt 62%. Tổ chức giao đất trên thực địa cho 2089 hộ/8.602 hộ, đạt 25,7%.  Trong đó có xã Đức Thượng và xã Đắc Sở đã hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho hộ dân. Tuy vậy bên cạnh những tồn tại do cơ chế chính sách thay đổi, vẫn còn có hộ dân không hợp tác trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, huyện Hoài Đức đang tiến hành triển khai thực hiện 19 dự án hạ tầng, dự kiến đầu tư khoảng trên 600 tỷ đồng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu đất dịch vụ, kịp thời giao đất cho các hộ dân theo đúng quy định.

Tại phiên giải trình, sau khi được nghe báo cáo những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện giao đất dịch vụ theo Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến tập trung đến những tồn tại, vướng mắc và trách nhiệm của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở. Đã có 17 lượt ý kiến tập trung vào một số các vấn đề về: Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ, công tác xét hộ và công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất dịch vụ đã được giao. Đồng thời cũng nêu lên một số tồn tại như đến nay vẫn chưa đủ diện tích đất để giao cho nhân dân theo quy định, có  dự án đất dịch vụ còn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan; một số dự án thi công hạ tầng kỹ thuật quá chậm, những dự án thi công hạ tầng đã đủ điều kiện giao đất và đã tổ chức giao đất trên sơ đồ nhưng chưa giao đất được trên thực địa cho nhân dân. Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức và các cơ quan chuyên môn huyện đã giải trình về các vấn đề trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thông qua các buổi làm việc trực tiếp để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Nhiều tồn tại vướng về cơ chế chính sách sau nhiều năm đã được giải quyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bố trí quỹ đất, được UBND huyện tiếp tục chỉ đạo để sớm hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho nhân dân. 

Đại biểu HĐND huyện nêu câu hỏi giải trình

Kết luận phiên giải trình, ông Vương Duy Hướng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ rõ một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu mà HĐND huyện đã đề ra: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần đặc biệt quan tâm để xem xét, giải quyết. Phấn đấu đến cuối năm 2018, cơ bản hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho nhân dân. UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải phóng mặt bằng 37,8 ha còn lại liên quan đến 7 xã với 13 dự án, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và của các cơ quan có trách nhiệm liên quan, xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung triển khai thực hiện, làm rõ diện tích đất dịch vụ còn thiếu trong tháng 10 năm 2018. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thông báo tới các hộ có đủ điều kiện được giao đất dịch vụ theo quy định. Kiểm tra, rà soát, giải phóng mặt bằng 37,8 ha còn lại liên quan đến 7 xã với 13 dự án, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và của các cơ quan có trách nhiệm liên quan, xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung triển khai thực hiện, làm rõ diện tích đất dịch vụ còn thiếu trong tháng 10 năm 2018. Tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại, kiên quyết đối với những hộ không hợp tác, để giải phóng mặt bằng từ nay đến cuối năm 2018. Huyện Hoài Đức đang triển khai thực hiện 19 dự án hạ tầng, dự kiến đầu tư trên 600 tỷ đồng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu đất dịch vụ để giao đất cho các hộ dân theo đúng quy định. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân đối với hai xã còn lại chưa hoàn thiện phương án giao đất dịch vụ cho nhân dân.

Qua phiên giải trình này nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của HĐND và của các đại biểu HĐND, đối với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, là dịp để các ngành chức năng huyện và UBND các xã, thị trấn làm rõ trách nhiệm, đề ra những phương hướng, kế hoạch để tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc trong công tác giải quyết đất dịch vụ theo Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ cho nhân dân tại địa phương./.

Hoàng Đức Cận (xã Đức Thượng – Hoài Đức)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  129 người đã bình chọn
  Thống kê: 717.900
  Online: 95