Đoàn giám sát của HĐND huyện Hoài Đức, do đồng chí Nguyễn Trung Thuận, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, vừa có buổi giám sát chuyên đề về thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2016 đến nay tại Thanh tra huyện. Cùng tham gia đoàn giám sát, có các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện và một số ngành, đoàn thể huyện.

Đoàn giám sát HĐND huyện Hoài Đức thực hiện giám sát tại Thanh tra huyện

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay, Thanh tra huyện Hoài Đức đã tổ chức thực hiện 26 quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật, đã ban hành các văn bản triển khai và tổ chức thực hiện xong 13/26 quyết định, kết luận. Đồng thời, đôn đốc, phối hợp giải quyết dứt điểm những quyết định, kết luận đối với các vụ việc phức tạp tại các xã như: Tiền Yên, Song Phương, Lại Yên, Đông La…

Các thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện đã nêu rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật tại cơ quan Thanh tra huyện Hoài Đức. Đồng thời yêu cầu cơ quan Thanh tra huyện giải trình, làm rõ một số vấn đề về số liệu tổng hợp, tiến độ thực hiện các vụ việc và công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật tại địa phương.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Trung Thuận, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Thanh tra huyện Hoài Đức, trong việc thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật. Yêu cầu Ban Pháp chế HĐND huyện chủ động tham mưu với Thường trực HĐND huyện tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề về nội dung thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật, thực hiện dứt điểm các vụ việc phức tạp, ban hành kế hoạch giám sát và yêu cầu các cơ quan chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện. Trong thời gian tới Thanh tra huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện, trong việc thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật. Chủ động, đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận.

Hoàng Đức Cận (xã Đức Thượng – Hoài Đức)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  129 người đã bình chọn
  Thống kê: 717.985
  Online: 69