Sáng 1-11, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố tiếp tục họp phiên tháng 11-2018, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý. Tham dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các ban HĐND thành phố; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn.

Tại hội nghị, tập thể UBND thành phố cho ý kiến, biểu quyết về: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của TP Hà Nội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách, tình hình thực hiện quản lý tài sản công năm 2018; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2019; Báo cáo về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Tập thể UBND thành phố cũng thảo luận về Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019-2021 của TP Hà Nội; Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND (ngày 4-7-2017) về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác, như: Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2019; Nghị quyết về Quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại phiên giải trình về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố; Báo cáo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chiều cùng ngày 1-11, tập thể UBND thành phố tiếp tục xem xét, cho ý kiến về một số nội dung khác, cụ thể: Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết 05/NQ-HĐND (ngày 3-8-2016) của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng đô thị, kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND (ngày 3-8-2016) của HĐND thành phố và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày (19-9-2016) của UBND thành phố.

UBND thành phố cũng góp ý kiến vào: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND (ngày 4-7-2017) của HĐND thành phố; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội; Nghị quyết về nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, gồm: Nghị quyết về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù của thành phố; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác; các mức chi khác theo đề xuất của các sở, ngành.

Tại phiên họp, tập thể UBND còn đóng góp ý kiến vào: Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội; Nghị quyết về danh mục các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm và các cơ sở nhà, đất phải di dời theo theo quy hoạch trên địa bàn 12 quận nội thành; Nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; Quyết định ban hành quy định quản lý và phát triển chợ trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo: Thành Tâm - Ảnh: Viết Thành/hanoimoi.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  121 người đã bình chọn
  Thống kê: 638.165
  Online: 85