Sửa đổi Luật Công an nhân dân là cơ sở pháp lý để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Trong phiên thảo luận tại hội trường đại biểu Nguyễn Văn Được đã góp ý vào dự thảo Luật Công anh nhân dân các nội dung: Về hệ thống tổ chức Công an nhân dân, riêng về xây dựng Công an xã, thị trấn, cơ bản đại biểu đồng tình nhưng đề nghị cần làm rõ việc xây dựng lộ trình thực hiện để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đồng bộ, bảo đảm tinh gọn, chất lượng. Về tổ chức và con người, đại biểu cho rằng, nếu việc tổ chức và con người quá ít thì không thể xây dựng lực lượng chính quy nhưng nhiều quá sẽ liên quan đến việc bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về việc tinh giản biên chế. Cần có dự kiến về cơ sở vật chất bảo đảm cho lực lượng công an xã, thị trấn về  phương tiện, trụ sở và các mặt bảo đảm khác.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Được (ảnh Minh Tú)

Về hệ thống cấp bậc quân hàm. Đại biểu nhất trí với quy định hàm trung tướng đối với giám đốc công an  2 thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hàm thiếu tướng đối với các tỉnh thành loại 1, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định chặt chẽ số lượng, bảo đảm chất lượng và nên quy định theo địa bàn “Tôi nghĩ rằng địa bàn nào trật tự trị an phức tạp, ma túy nhiều, phản động nhiều thì tôi đề nghị phong tướng cho các đồng chí để các đồng chí lãnh đạo chỉ huy quân. Bây giờ cứ lên loại 1 là phong tướng thì tôi nghĩ rằng không biết có nhiều không?”  

Về hệ thống tổ chức quân hàm ở xã: Đại biểu nhất trí với quy định Trưởng công an thị trấn được hàm trung tá, đối với cấp xã thì chưa phù hợp. Đại biểu ví dụ “các xã hay C trưởng tức là đại đội trưởng, B trưởng tức là trung đội trưởng, A trưởng tức là tiểu đội trưởng mà trần quân hàm để thế này trong dự thảo luật thì cao quá. Cần phải xem xét lại. Bây giờ tiểu đội trưởng, trưởng của bên quân đội chỉ trung sĩ, hạ sĩ, thượng sĩ là cao nhất, nhưng đây là đến thượng úy”. Đại biểu cũng đề nghị việc phong hàm giữa lực lượng quân đội và lực lượng công an phải tương đương, đảm bảo cân bằng.

Về công nghiệp an ninh, đại biểu đề nghị kết hợp công nghiệp quốc phòng và an ninh “Đảng và Nhà nước đã đầu tư công nghiệp quốc phòng, tính toán thế nào để lồng vào đó thành công nghiệp quốc phòng an ninh cho phù hợp, đừng chia tách quân đội riêng, công an riêng; Bây giờ đầu tư một nhà máy không đơn giản, mất nhiều tiền, mua sắm, biên chế nhiều, phải tính toán. Do vậy, tôi đề nghị đặt tổng thể công nghiệp quốc phòng an ninh, không nên tách rời và là một bộ phận của công nghiệp quốc gia, đỡ tốn kém, giảm biên chế” đại biểu phát biểu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Tú-VP Đoàn ĐBQH Hà Nội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  142 người đã bình chọn
  Thống kê: 799.133
  Online: 42