Ban hành Luật Kiến trúc sẽ khắc phục các hạn chế, khó khăn, vướng mắc hiện nay, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kiến trúc, góp phần hình thành đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội, sáng ngày 08/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đã thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Kiến trúc. Đồng chí Bùi Huyền Mai-Thành uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố chủ trì phiên thảo luận.

Đa số đại biểu đồng tình với việc ban hành Luật Kiến trúc, bởi vấn đề này đã được cơ quan quản lý nhà nước và giới kiến trúc sư đề xuất từ hơn 20 năm trước nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kiến trúc; góp phần hình thành đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hoàng Trung Hải phát biểu tại tổ (ảnh Minh Tú)

Về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Luật, nhiều đại biểu đồng tình với quy định như trong dự án luật vì cơ bản đã phản ánh được các chính sách về kiến trúc, đáp ứng mục tiêu quản lý, phát triển và hành nghề kiến trúc như chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đặt ra đối với Luật Kiến trúc.

Đại biểu Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn góp ý về phạm vi điều chỉnh của Luật gồm quy định về kiến trúc, quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. Tại khoản 2 Điều 6 quy định: "Công trình đã được xếp hạng di tích di sản, danh lam thắng cảnh phải theo Luật Di sản văn hóa", theo đại biểu, về mặt kỹ thuật lập pháp, những nội dung đã được luật khác quy định thì không nêu lại. Điểm c, khoản 1 Điều 7 quy định "kiến trúc công trình công cộng phải bảo đảm bình đẳng giới" theo đại biểu quy định như dự thảo sẽ gây khó hiểu và khó khả thi. Việc quy định về tuyển chọn phương án kiến trúc "tối thiểu 3 phương án" đại biểu đề nghị Ban soạn thảo phải làm rõ vì sao lại là 3 mà không phải là 4 hay 2 phương án? Với những công trình kiến trúc lớn, sẽ thu hút nhiều phương án, nhưng những công trình nhỏ thì sẽ rất khó để có nhiều phương án như vậy. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét quy định phù hợp với thực tiễn và tuân thủ theo quy định về đấu thầu. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định tại Điều 20 "Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề" vì Luật thường quy định đến cấp bộ, UBND cấp tỉnh, vậy có nên quy định sâu đến cấp sở? Khi có biến động về cơ cấu, tổ chức các ngành chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh thì các quy định của Luật còn phù hợp không?  Điều 26 quy định về chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư nước ngoài, theo đại biểu, các kiến trúc sư này phải có chứng chỉ hành nghề của quốc gia họ, tiếp đó tiến hành thủ tục chuyển đổi và có thể xin chứng chỉ hành nghề Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Chiến phân tích việc sớm ban hành Luật Kiến trúc nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động hành nghề của kiến trúc sư trong nước và nước ngoài đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam đang phát triển và nhu cầu xây dựng tăng cao. Xây dựng và ban hành Luật Kiến trúc còn đảm bảo hoạt động kiến trúc phát triển trong sự cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo đồng bộ, thống nhất các luật khác, như Luật Đấu thầu hay Luật Quy hoạch kiến trúc. Hiện nay, một số quy định của luật đối với kiến trúc sư đang quy định tản mạn ở 50 văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhưng có những khoản đang xung đột, kiềm chế nhau. Đại biểu Nguyễn Chiến nêu ví dụ Luật Đấu thầu có nhiều đồ án kiến trúc được nghiên cứu công phu nhưng không phát huy tác dụng vì các chủ đầu tư chỉ quan tâm đến làm sao đấu thầu trúng thầu với giá cạnh tranh và kiến trúc đơn giản. Những đồ án thiết kế mang tính bền vững, tính thẩm mỹ cao lại bị xem nhẹ, vì vậy Luật Kiến trúc được ban hành sẽ nâng cao vai trò của kiến trúc sư và các công trình kiến trúc sẽ được đề cao.

Đại biểu Bùi Huyền Mai, Phó Trưởng Đoàn cho rằng một số quy định của dự án Luật còn mang tính định tính, khó khả thi, như quy định về quy chế quản lý kiến trúc, Khoản 1 Điều 12 quy định "quy chế quản lý kiến trúc này phải được cơ quan phê duyệt xem xét, rà soát đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với quy hoạch xây dựng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn". Theo đại biểu, về thời hạn xem xét điều chỉnh, trong thực tiễn hiện nay, việc không quy định cụ thể thời hạn điều chỉnh sẽ rất dễ đến việc thực hiện tùy tiện.

Tại điểm c Khoản 3 về điều kiện điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc, đại biểu đề nghị xem lại vì hoàn toàn mang tính định tính, không có định lượng khi quy định "quy chế không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến phát triển triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội môi trường sinh thái của địa phương". Quy định như vậy không rõ và khó triển khai trong thực tiễn khi xác định căn cứ điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc.

Điều 13 về Hội đồng kiến trúc Quốc gia, đại biểu Bùi Huyền Mai cũng nhận xét là mang tính "tùy nghi" và không có căn cứ thực hiện vì có thể khi nào Thủ tướng Chính phủ thấy cần thiết, sẽ thành lập Hội đồng kiến trúc Quốc gia của một số công trình kiến trúc quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quy định, còn không thì sẽ không thành lập.

Về các quy định liên quan đến hoạt động nghề cá nhân của mỗi kiến trúc sư, đại biểu Nguyễn Chiến nhận định, Luật không thể quy định về các điều khoản cụ thể của hợp đồng mà chỉ cần quản lý ở góc độ: Cơ sở tính phí, thù lao khi cung cấp dịch vụ về kiến trúc; có bắt buộc phải có hợp đồng hay không để có căn cứ thu thuế, vì nghề kiến trúc là nghề tự do, hoạt động độc lập, có thu nhập cao. Do vậy, người hành nghề phải tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo các tiêu chuẩn về đạo đức. Luật Kiến trúc được ban hành yêu cầu các kiến trúc sư phải đăng ký hoạt động nghề, phải cung cấp các dịch vụ, sản phẩm của mình theo sự quản lý của nhà nước, đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế.

Để đạt được mục tiêu đó, các quy định trong Luật cần có sự thống nhất, tương đồng, phù hợp với đặc thù của nghề tự do hoạt động độc lập. Đây là nghề chuyên ngành nên cơ quan chủ quản phải phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. Trong đó, Bộ Xây dựng là cơ quan cấp chứng chỉ hành nghềKhẳng định sự cần thiết sớm ban hành Luật kiến trúc vì nghề kiến trúc là nghề tự do, hoạt động độc lập, có thu nhập cao. Do vậy, người hành nghề phải tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo các tiêu chuẩn về đạo đức. Luật Kiến trúc được ban hành yêu cầu các kiến trúc sư phải đăng ký hoạt động nghề, phải cung cấp các dịch vụ, sản phẩm của mình theo sự quản lý của nhà nước, đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế.
Để đạt được mục tiêu đó, các quy định trong Luật cần có sự thống nhất, tương đồng, phù hợp với đặc thù của nghề tự do hoạt động độc lập. Đây là nghề chuyên ngành nên cơ quan chủ quản phải phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. Trong đó, Bộ Xây dựng là cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề. Khẳng định sự cần thiết sớm ban hành Luật kiến trúc đại biểu Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh do năng lực và nhận thức nên thời gian qua chúng ta vẫn chưa thực sự coi trọng vai trò của kiến trúc trong sự phát triển văn hóa xã hội và quy hoạch chung đô thị. Đại biểu đề nghị vẫn nên giữ nguyên tên gọi là Luật kiến trúc như trong dự thảo Chính phủ trình, như vậy sẽ mang tính bao quát hơn. Đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo làm rõ mối liên hệ giữa kiến trúc với văn hóa và du lịch như thế nào và bên cạnh vai trò quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng cũng cần bổ sung trách nhiệm phối hợp của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong dự án luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoài Thương-VP Đoàn ĐBQH Hà Nội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.177.397
  Online: 40