Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ quận Đống Đa đã họp thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND quận Đống Đa khoá XIX. Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND quận dự kiến họp 02 ngày, trong khoảng từ ngày 17/12/2018 đến 20/12/2018. Địa điểm họp tại trụ sở HĐND - UBND quận Đống Đa, số 279 phố Tôn Đức Thắng.

Tại kỳ họp, HĐND sẽ xem xét các báo cáo thường kỳ: UBND quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; UBND quận báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 (trong đó có phần đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2018), dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; UBND quận trình danh mục, kế hoạch phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng năm 2019; UBND quận trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa; UBND quận trình điều chỉnh Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017; UBND quận trình HĐND quận điều chỉnh Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND quận theo Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính Phủ; UBND quận trình HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND quận; UBND quận báo cáo công tác chỉ đạo điều hành; UBND quận trình báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; Thường trực HĐND quận báo cáo tổng hợp ý kiến và kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8 HĐND; Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận; Viện kiểm sát nhân dân quận báo cáo kết quả công tác kiểm sát; Toà án nhân dân quận báo cáo kết quả công tác xét xử;       MTTQ quận thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; các Ban HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của Ban, báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết theo quy định và sự phân công của Thường trực HĐND quận.

HĐND quận cũng sẽ xem xét 03 nội dung chuyên đề về: Kết quả thực hiện kết luận 2 phiên giải trình của Thường trực HĐND quận năm 2018; Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2019) trên địa bàn quận Đống Đa; Kế hoạch thực hiện Đề án Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2018-2020.

Tại kỳ họp, HĐND quận Đống Đa cũng sẽ thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND bầu; chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND quận, cử tri trên địa bàn quận quan tâm.

Các cơ quan liên quan cũng đã thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp, trong đó Thường trực HĐND quận: Gửi tài liệu để đại biểu HĐND Quận tiếp xúc cử tri tại 8 đơn vị bầu cử; chỉ đạo, đôn đốc các đại biểu HĐND phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại theo thẩm quyền giải quyết của từng cấp, báo cáo về Thường trực HĐND quận ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri đề tổng hợp báo cáo với HĐND quận tại kỳ họp. Đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, nghị quyết thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND quận theo nội dung kỳ họp; phân công các Ban HĐND phối hợp với UBND và các phòng, ban, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ; chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp; chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND quận.

UBND quận trình xin ý kiến Quận uỷ về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, định hướng 2019; Xây dựng dự thảo các nghị quyết theo trách nhiệm của UBND để trình HĐND quận tại kỳ họp thứ 8; chỉ đạo các phòng, ban liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình kỳ họp theo luật định.

Ủy ban MTTQ quận chi đạo Ủy ban MTTQ các phường phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp để tổ chức tiếp xúc cử tri các đại biểu HĐND quận tại các đơn vị bầu cử; chuẩn bị văn bản về công tác xây dựng chính quyền, gửi về Thường trực HĐND quận…

Toàn văn thông báo mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.185.742
  Online: 32