Thường trực HĐND quận Hà Đông vừa có thông báo về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm. Theo đó, Kỳ họp thứ 7 HĐND quận Hà Đông được tổ chức trong 02 ngày, dự kiến diễn ra khoảng từ 17 - 22/12/2018. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Hà Đông.

Tại kỳ họp, HĐND quận xem xét các báo cáo, tờ trình: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 (Bổ sung nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2018, dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; Báo cáo về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2017; Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của quận Hà Đông; Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/QU ngày 05/4/2018 của Quận ủy Hà Đông về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hà Đông; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND quận; Thông báo của Ủy ban MTTQ quận về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát; Báo cáo công tác xét xử; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND quận; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND quận; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND quận năm 2019.

HĐND quận cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu; Thực hiện thảo luận tổ và chất vấn tại Hội trường. Các nghị quyết dự kiến được thông qua gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; Dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; Điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2017; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 của quận Hà Đông; Về công tác bảo vệ môi trường; Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; về tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND quận năm 2019.

Dự kiến, thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND quận dự kiến tổ chức trong tuần từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018 tại các đơn vị bầu cử.

Toàn văn thông báo mời xem tại file đính kèm

KIM CHI (VP HĐND & UBND quận Hà Đông)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.185.861
  Online: 12