Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ vừa thông báo về thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm và công bố lịch tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu HĐND huyện.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND huyện dự kiến từ ngày 12/12/2018 đến ngày 14/12/2018 (thứ Tư đến thứ Sáu), tại Hội trường tầng 4 UBND huyện

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét các báo cáo, tờ trình do UBND huyện trình gồm: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện, kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo về công tác quản lý sử dụng đất đai; Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo về công tác giảm nghèo; Báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện, kế hoạch đầu tư công năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) huyện Phúc Thọ; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.

Các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực, các Ban của HĐND huyện trình: Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND huyện; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019; Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội; dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện; Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế, HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền các Ban của HĐND huyện. Ngoài ra, còn có Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử; Báo cáo của Chi cục Thi hành dân sự huyện về kết quả hoạt động; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Dự kiến các Nghị quyết được thông qua gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện, kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Phúc Thọ; Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) huyện Phúc Thọ; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HDND huyện năm 2019; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; Nghị quyết về công tác cán bộ.

Các vị đại biểu HĐND huyện cũng sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp trong hai ngày 19/11/2018 và ngày 20/11/2018 (thứ Hai và thứ Ba), thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri: buổi sáng từ 8h00’; buổi chiều từ 14h00’, địa điểm tiếp xúc cử tri tại trụ sở HĐND - UBND các xã. Cụ thể:

* Buổi sáng ngày 19/11/2018 (thứ Hai):

- Đơn vị bầu cử số 01: Sen Chiểu - Phương Độ - Cẩm Đình, tiếp xúc tại xã Phương Độ.

- Đơn vị bầu cử số 02: Võng Xuyên, tại xã Võng Xuyên.

- Đơn vị bầu cử số 04: Tích Giang - Trạch Mỹ Lộc, tại xã Tích Giang.

- Đơn vị bầu cử số 06: Phụng Thượng, tại xã Phụng Thưọng.

* Buổi chiều ngày 19/11/2018 (thứ Hai):

- Đơn vị bầu cử số 03: thị trấn Phúc Thọ - Thọ Lộc, tại thị trấn Phúc Thọ.

- Đơn vị bầu cử số 05: Phúc Hòa - Long Xuyên, tại xã Long Xuyên.

- Đơn vị bầu cử số 07: Ngọc Tảo - Tam Hiệp, tại xã Tam Hiệp.

- Đơn vị bầu cử số 08: Hiệp Thuận - Liên Hiệp, tại xã Hiệp Thuận.

* Buổi sáng ngày 20/11/2018 (thứ Ba):

- Đơn vị bầu cử số 09: Thanh Đa - Tam Thuấn, tại xã Tam Thuấn.

- Đơn vị bầu cử số 10: Thượng Cốc - Hát Môn, tại xã Thượng Cốc.

- Đơn vị bầu cử số 11: Xuân Phú - Vân Phúc, tại xã Vân Phúc.

- Đơn vị bầu cử số 12: Vân Nam - Vân Hà, tại xã Vân Nam.

Toàn văn thông báo thời gian, nội dung kỳ họp và lịch tiếp xúc cử tri mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  183 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.320.397
  Online: 35