Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện Sóc Sơn vừa thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện. Theo đó, Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2018 đến ngày 13/12/2018 tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn.

HĐND huyện sẽ xem xét, thảo luận và thông qua: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND huyện; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và dự toán ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2019.

HĐND huyện xem xét các văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; Báo cáo công tác điều hành của UBND huyện; Báo cáo tình hình kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của huyện năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo; Báo cáo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; Báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2018 và kế hoạch biên chế năm 2019; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện…

Ngoài nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, các vị đại biểu HĐND huyện cũng sẽ thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc.

Các cơ quan có liên quan cũng đã thống nhất giao Thường trực HĐND huyện tổng hợp, ban hành thông báo tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện và gửi tài liệu để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử. Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri.

Toàn văn thông báo mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.185.745
  Online: 33