Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản hướng dẫn thêm một số nội dung về công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Trước đó, ngày 02/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 gửi Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (sau đây gọi là Hướng dẫn 321, Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH và HĐND TP đã đăng tải). Tuy nhiên, đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nhận được ý kiến của một số địa phương đề nghị hướng dẫn rõ hơn về một số nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo đó, về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ do HĐND bầu theo quy định tại mục 1, Hướng dẫn số 321 bao gồm cả các trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu; nghỉ công tác, ốm dài ngày nhưng thời gian đảm nhận chức vụ hơn 9 tháng; được điều động sang nhiệm vụ khác nhưng chưa làm thủ tục miễn nhiệm chức vụ do HĐND bầu cho đến phiên họp lấy phiếu tín nhiệm; hoặc đối với đối tượng là Giám đốc Sở A được HĐND bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND, được điều động công tác sang làm Giám đốc Sở B, thời gian giữ chức vụ Giám đốc sở B chưa đủ 9 tháng, nhưng thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên UBND đã trên 9 tháng.

Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu trong các trường hợp sau: Những người có thời gian đảm nhiệm chức vụ hiện tại liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND (ví dụ: ông A từ tháng 6/2016 được HĐND huyện bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện, đến tháng 4/2018 HĐND huyện bầu ông A giữ chức Chủ tịch UBND huyện thì không lấy phiếu tín nhiệm đối với ông A vì thời gian giữ chức vụ mới được bầu (Chủ tịch UBND huyện) chưa đủ 9 tháng tính đến ngày tổ chức kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm); Những người được HĐND chấp thuận miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ do HĐND bầu hoặc chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu trước phiên họp lấy phiếu tín nhiệm do có đơn xin từ chức hoặc có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu hoặc được cơ quan, người có thẩm quyền đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ do HĐND bầu.

Tại phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND sẽ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, những người không phải lấy phiếu tín nhiệm (nêu rõ lý do) để HĐND xem xét, quyết định.

Đối với việc làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm, trường hợp đến ngày khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm, cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản trả lời xác minh về những vấn đề mà đại biểu HĐND thấy cần làm rõ đối với người giữ chức vụ do HĐND lấy phiếu tín nhiệm theo khoản 3 Điều 9 của Nghị quyết 85/2014/QH13 thì HĐND vẫn thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những trường hợp này, vì việc trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền là một trong những kênh thông tin tham khảo để đại biểu HĐND xem xét, quyết định mức độ tín nhiệm đối với người được HĐND bầu.

Về việc kê khai, công khai và thu nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người được lấy phiếu tín nhiệm: Mốc thời gian kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm tính đến thời điểm 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND. Người được lấy phiếu tín nhiệm gửi Bản kê khai tài sản, thu nhập đến Thường trực HĐND cấp mình. Thường trực HĐND phân công người ký tiếp nhận bản kê khai tài sản. Sau khi nhận đủ Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND cho sao y bản chính, đóng thành quyển (Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm được xếp theo thứ tự theo khối và theo thứ tự như trong Phiếu tín nhiệm) và gửi đến các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu để chịu trách nhiệm trong công tác quản lý và công khai ngay tại cuộc họp Tổ.

Về báo cáo của người được lẩy phiếu tín nhiệm, trường hợp người giữ chức vụ do HĐND bầu nhưng trong nhiệm kỳ được HĐND bầu đảm nhiệm chức vụ mới, thời gian đảm nhiệm chức vụ mới đã đủ 9 tháng thì báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm. Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ do HĐND bầu thì báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tất cả các chức vụ do HĐND bầu…

Toàn văn hướng dẫn mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.999
  Online: 96