Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 20/11/2018, tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố (số 34, phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Công dân Phạm Văn Khải (người được ông Phạm Văn Định ủy quyền theo Giấy ủy quyền có chữ ký ông Định ngày 13/12/2016 và có xác nhận của UBND phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cùng ngày).

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tiếp công dân tháng 11

Theo đơn, công dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Phạm Văn Định đối với phần đất khu vực ao Âu Bơm, diện tích 144m2 mà gia đình được giao theo Quyết định số 4223/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND huyện Phú Xuyên. Quá trình giải quyết vụ việc cho thấy: Năm 2007, UBND huyện Phú Xuyên có quyết định giao 144m2 đất nông nghiệp cho hộ gia đình ông Phạm Văn Định tại thôn Phù Bật, xã Hồng Minh để sử dụng vào mục đích làm nhà ở (theo Quyết định số 4223/QĐ-UBND ngày 28/12/2007). Quá trình sử dụng, ông Phạm Văn Định đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được giải quyết, nên có đơn khiếu nại.

Ngày 19/10/2015, UBND xã Hồng Minh có Thông báo số 162/TB-UBND trả lời đơn của ông Phạm Văn Định. Theo đó, gia đình ông Định và 6 trường hợp khác có nằm trong quyết định được giao đất nhưng do không có trong vị trí thẩm định giá đất nên UBND huyện chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do việc thu tiền sử dụng đất của các hộ trên giá đất theo vị trí. UBND xã Hồng Minh đã lập Tờ trình số 288/TTr-UBND ngày 10/12/2013 đề nghị UBND huyện Phú Xuyên xem xét, giải quyết cho các trường hợp nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Ngày 26/10/2015, Ban tiếp công dân thành phố Hà Nội có phiếu chuyển đơn số 2230777/1/BTCD-XLĐ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết theo quy định với nội dung đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Định ở xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên. Ngày 30/10/2015, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản số 1861/UBND -BTCD về việc giải quyết đơn của công dân. UBND huyện yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tập trung kiểm tra, xác minh giải quyết theo nội dung đơn và trả lời công dân bằng văn bản. Ngày 05/01/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Xuyên có biên bản làm việc với UBND xã Hồng Minh, Trưởng thôn Phù Bật và ông Phạm Văn Khải (đại diện ủy quyền cho ông Phạm Văn Định). Ngày 08/6/2017, UBND xã Hồng Minh có Thông báo số 134/TBTL-UBND trả lời đơn của ông Phạm Văn Định. Theo đó, UBND xã Hồng Minh giao đất cho ông Phạm Văn Định sai vị trí, không thuộc quy hoạch sử dụng đất ở cho nên đến nay ông Định vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, UBND huyện Phú Xuyên có Báo cáo số 408/BC-UBND về việc giải quyết nội dung đơn của ông Phạm Văn Định. Theo đó, trong thời gian tới UBND huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Hồng Minh, thôn Phù Bật tổ chức tuyên truyền vận động hộ ông Phạm Văn Định việc chuyển đổi vị trí đất ở sang vị trí mới theo quy định.

Tại buổi tiếp, ông Phạm Văn Khải có trình bày: Gia đình ông Phạm Văn Định được UBND huyện Phú Xuyên giao đất theo Quyết định số 4223/QĐ-UBND ngày 28/12/2007. Một số hộ khác đã được cấp đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị UBND huyện Phú Xuyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Định.

Theo ý kiến của các sở, ngành và các đơn vị có liên quan thì UBND huyện Phú Xuyên có Quyết định số 4223/QĐ-UBND về việc giao đất cho 67 hộ dân (trong đó có ông Phạm Văn Định) thuộc xã Hồng Minh, để sử dụng vào mục đích làm nhà ở; hộ ông Định được giao đất tại khu vực ao Âu Bơm và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ông Định đã sử dụng đất làm lều trại chăn nuôi, không xây dựng công trình trên đất. Tuy nhiên, thời điểm giao đất cho hộ ông Định sai vị trí, vào đường tiêu thoát nước của khu vực cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến dòng chảy, nên không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại Hội nghị, các Sở, ngành, UBND huyện Phú Xuyên, UBND xã Hồng Minh và ông Phạm Văn Khải thống nhất phương án giải quyết của UBND huyện điều chỉnh vị trí giao đất cho hộ ông Định nhưng vẫn thuộc khu vực ao Âu Bơm, đảm bảo ổn định sử dụng đất của hộ gia đình ông Định, vừa tạo đồng thuận với khu dân cư. 

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chức năng có liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân kết luận:  Năm 2007, UBND huyện Phú Xuyên có Quyết định số 4223/QĐ-UBND giao 144m2 đất cho gia đình ông Phạm Văn Định tại khu vực ao Âu Bơm, thôn Phù Bật, xã Hồng Minh để sử dụng vào mục đích làm nhà ở. Trong quá trình sử dụng đất, gia đình ông Phạm Văn Định đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được xem xét giải quyết, nên đã làm đơn khiếu nại. UBND huyện Phú Xuyên đã tích cực chỉ đạo UBND xã Hồng Minh và các phòng, ban chuyên môn của huyện kiểm tra, xác minh theo nội dung đơn của công dân; tuyên truyền, giải thích, cung cấp thông tin để người dân ủng hộ, đồng tình thống nhất. Tuy nhiên, thời điểm giao đất cho hộ ông Định được xác định vị trí đã giao đất không phù hợp quy hoạch, sai vị trí, trách nhiệm thuộc UBND xã Hồng Minh, UBND huyện Phú Xuyên. UBND Thành phố đã có nhiều văn bản đề nghị UBND huyện Phú Xuyên xem xét, giải quyết đơn của công dân nhưng huyện không báo cáo kịp thời về quá trình giải quyết với Thành phố.  Do vậy, UBND huyện Phú Xuyên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đề nghị UBND huyện Phú Xuyên, UBND xã Hồng Minh nghiên cứu, xem xét cụ thể, rà soát kỹ quy hoạch, xác định vị trí đất thuộc khu vực ao Âu Bơm, giải quyết dứt điểm việc giao đất cho hộ ông Phạm Văn Định; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời hướng dẫn hộ ông Định kê khai hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thời hạn giải quyết xong và báo cáo Thường trực HĐND Thành phố trong Quý I/2019.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc./.

Toàn văn thông báo kết luận

Đức Huấn, Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  135 người đã bình chọn
  Thống kê: 757.877
  Online: 53