Phát biểu tại phiên thảo luận tại Hội trường về việc  phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đại biểu Ngọ Duy Hiểu khẳng định đồng tình với việc Quốc hội phê chuẩn hiệp định CPTPP trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch nước, báo cáo thuyết minh của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội vì bốn lý do sau:

Thứ nhất, tờ trình và các báo cáo đã làm rõ sự cần thiết, đánh giá sau tác động cả tích cực và tiêu cực, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, lợi ích mang lại và những thiệt hại ảnh hưởng cần chấp nhận vì lợi ích lớn hơn, nhiều hơn và toàn cục hơn.

Thứ hai, quá trình đàm phán đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của các cấp có thẩm quyền, thực hiện mục tiêu nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập, các thành viên đoàn đàm phán đều là những nhà quản lý, những chuyên gia có kinh nghiệm trong hội nhập quốc tế và đàm phán quốc tế đối với các hiệp định.

Thứ ba, thực tế 30 năm hội nhập, nhất là từ khi nước ta gia nhập WTO, trước các thể chế, hiệp định có tính bước ngoặt bao giờ cũng có sự ủng hộ và băn khoăn. Nhưng với kinh nghiệm được tích lũy, với bản lĩnh Việt Nam, với quyết tâm cao và các chương trình kịch bản sau hiệp định chúng ta đều đã vượt qua những thách thức, tranh thủ được thời cơ, khẳng định thành công của từng nấc thang hội nhập.

Thứ tư, đối chiếu với hệ thống pháp luật Việt Nam thì Hiệp định CPTPP hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Dưới giác độ của lao động và công đoàn thì bên cạnh những thuận lợi, thời cơ mang lại, Công đoàn Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn, chưa có tiền lệ. Đó là sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn của Việt Nam. Sau khi các điều khoản về lao động công đoàn có hiệu lực, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với tổ chức đại diện người lao động về thu hút, tập hợp, kết nạp đoàn viên, về thành lập tổ chức ở cơ sở và chia sẻ nguồn lực về tài chính. Trong khi tổ chức Công đoàn Việt Nam đồng thời phải thực hiện chức năng của đoàn thể chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam, thì tổ chức khác chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích của người lao động bên cạnh đó sẽ phát sinh không ít những khó khăn trong việc triển khai các quy định của pháp luật về đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể, lãnh đạo và tổ chức đình công, thách thức là vậy nhưng vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, Công đoàn Việt Nam sẵn sàng chấp nhận, vượt qua thách thức, coi đây là cơ hội đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của tổ chức mình.

                    

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Ảnh Minh Tú)

Thực tế, thời gian qua, Công đoàn Việt Nam đang đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, khắc phục bệnh hành chính, tư duy bao cấp trong hoạt động hướng tới việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Để tận dụng nhiều lợi ích mang lại cho đất nước từ Hiệp định CPTPP, đại biểu đề nghị:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người dân, tổ chức về nội dung, thời cơ, thách thức của Hiệp định CPTPP, định hướng hành động cho các chủ thể liên quan để làm chủ và tận dụng cơ hội của Hiệp định CPTPP để phát triển đất nước.

Thứ hai, Chính phủ cần tập trung xây dựng các chương trình, kịch bản sau khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực để thực hiện theo hướng chi tiết, cụ thể vừa đảm bảo giải quyết những vấn đề trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Thứ ba, trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động, cần thiết lập những quy định thật sự thông minh, vừa đảm bảo cam kết của chúng ta với các đối tác nhưng vừa linh hoạt trong việc thực thi, tổ chức thực hiện, không để những tổ chức khác ra đời không vì lợi ích bảo vệ người lao động mà vì những động cơ chính trị, chống, phá nước ta và cũng không để những tổ chức khác ra đời do giới chủ thao túng, phá hoại Công đoàn Việt Nam và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Võ Hoài Thương-Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.185.740
  Online: 32