Sáng 8-11, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ba nghị quyết quan trọng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Đó là hai nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TƯ “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng đoàn kiểm tra: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng quận Nam Từ Liêm đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy tới các cấp, các ngành; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, công chức, viên chức về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quận ủy đã chỉ đạo sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp thuộc quận; chấm dứt hoạt động bộ máy của Hội Nông dân quận;...

Về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy Nam Từ Liêm đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở vào cuộc. Đến nay, nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đã được giải quyết xong; những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém được củng cố, kiện toàn, bước đầu đã có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, theo đánh giá của Quận ủy Nam Từ Liêm, việc giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa đạt kết quả như mong muốn, tiến độ còn chậm, mới đạt 35/42 vụ việc, còn 7 vụ việc đang tiếp tục giải quyết.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên của đoàn đã trao đổi, làm rõ những nội dung kiểm tra. 

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận sự nghiêm túc, bài bản, đồng bộ trong triển khai thực hiện ba nghị quyết của Quận ủy Nam Từ Liêm. Trong đó, Quận ủy đã thực hiện đồng bộ một số mô hình thí điểm trong công tác cán bộ; nghiêm túc tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của quận theo chủ trương của thành phố, bước đầu cho thấy hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, Quận ủy đã chú trọng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tổ dân phố; chú ý đến hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp. Về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, Quận ủy đã chủ động rà soát, phát hiện các vụ việc để giải quyết, đạt kết quả tích cực. Những kết quả thực hiện các nghị quyết có tác động rõ đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho rằng, việc thực hiện theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trên địa bàn quận Nam Từ Liêm vẫn chậm. Vì thế, trong thời gian tới, Quận ủy Nam Từ Liêm rà soát lại toàn bộ các văn bản đã ban hành về thực hiện ba nghị quyết, đánh giá tiến độ thực hiện từng văn bản để tổ chức kiểm tra, đôn đốc. Đồng thời, Quận ủy tiếp tục bám sát chủ trương của Thành ủy về các mô hình mới, triển khai thực hiện tại địa phương; sớm xây dựng lộ trình chỉ đạo triển khai một số đơn vị công lập sang tự chủ, đặc biệt là khối trường học.

Trong thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 yêu cầu, quận Nam Từ Liêm phải nắm chắc tình hình, đánh giá đúng các tổ chức cơ sở Đảng, tránh việc xếp loại không chính xác. Thanh tra thành phố phối hợp với quận rà soát lại toàn bộ các vụ việc trên địa bàn; đánh giá rõ thẩm quyền thuộc về cấp nào, ngành nào để có số liệu chính xác báo cáo thành phố. Trong quá trình giải quyết các vụ việc, cần có lộ trình cụ thể, đặc biệt không để phát sinh vụ việc mới…

Tuấn Việt - Ảnh: Hữu Tiệp/hanoimoi.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  183 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.320.406
  Online: 41