Chánh Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công khai dự toán ngân sách được giao năm 2018 của cơ quan Văn phòng.

Theo đó, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 129/QĐ-VP ngày 19/12/2017 của Văn phòng HĐND Thành phố về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, thì Văn phòng không có hoạt động thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí; dự toán chi ngân sách nhà nước là 37,94 tỷ đồng, trong đó chi quản lý hành chính kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 10,548 tỷ đồng và kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ là 27,392 tỷ đồng.

Toàn văn quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước xem tại file đính kèm.

HỒNG VÂN

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 609.987
  Online: 39