Sáng ngày 19/3, Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn do đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì tổ chức làm việc với Trưởng, Phó, thành viên 02 Ban HĐND huyện về tình hình, kết quả hoạt động của các Ban năm 2017 và phương  hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Cùng dự và chủ trì có đồng chí Hồ Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự cuộc họp có: Trưởng, phó, thành viên 02 Ban HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của các Ban năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trong năm 2017, Ban Pháp chế HĐND huyện đã triển khai thực hiện 06 cuộc khảo sát, 03 cuộc giám sát, thực hiện thẩm tra 25 văn bản, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã triển khai thực hiện 06 cuộc khảo sát, 06 cuộc giám sát, tiến hành thẩm tra 23 văn bản, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND huyện. Công tác giám sát, khảo sát của các Ban HĐND huyện tập trung vào các nội dung như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác thi hành án dân sự; hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở; việc thực hiện thu phí, lệ phí; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới; công tác xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các chỉ tiêu dân số - KHHGĐ; công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, 02 Ban HĐND huyện cũng thực hiện giám sát thường xuyên qua báo cáo của UBND huyện, báo cáo của các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn,... Các thành viên dự họp đã có những trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm về tình hình, kết quả hoạt động của 02 Ban trong năm 2017 và đề xuất, đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện đã đánh giá hoạt động của 02 Ban HĐND huyện trong năm 2017 đã đi vào nề nếp, đảm bảo đúng luật, hiệu quả hoạt động được nâng lên: Công tác thẩm tra các văn bản, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, đúng qui định; Công tác giám sát, khảo sát được chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch; Công tác tiếp dân và theo dõi tình hình giải quyết đơn thư công dân được quan tâm thực hiện; Một số thành viên Ban đã chủ động tham gia các hoạt động chất vấn, thảo luận tại kỳ họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của 02 Ban HĐND huyện, đó là: Chất lượng các báo cáo thẩm tra còn thiếu chiều sâu và chưa có tính phản biện cao; một số thành viên Ban do hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của HĐND, chưa tích cực, chủ động trong việc liên hệ, nắm bắt tình hình kiến nghị, nguyện vọng cử tri và không tham gia đầy đủ các cuộc giám sát do Ban thực hiện; một số báo cáo, kiến nghị giám sát của Ban chất lượng chưa cao; công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị giám sát, kiến nghị cử tri, đơn thư công dân chưa được thực hiện thường xuyên; công tác tham mưu cho Thường trực HĐND huyện trong việc triển khai thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến các hoạt động giám sát, khảo sát, giải trình, chất vấn đôi khi còn chưa chủ động.

Trong năm 2018, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 02 Ban HĐND huyện và từng thành viên của 02 Ban để đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, Thường trực HĐND huyện yêu cầu 02 Ban HĐND huyện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện cần có sự phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc; thành viên các Ban cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực hoạt động của người đại biểu, dành thời gian thỏa đáng để tham gia các hoạt động của HĐND, làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; tăng cường nắm thông tin, nắm tình hình các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, bức xúc của cử tri để kịp thời phản ánh, đôn đốc và giám sát việc giải quyết. Chủ động theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, việc giải quyết đơn thư công dân; thực hiện nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, chất lượng báo cáo thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp; duy trì thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, đảm bảo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đến cùng, giám sát sâu ở cơ sở, nâng cao chất lượng các báo cáo, kiến nghị giám sát và chú trọng theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các kết luận sau giám sát; chủ động tham gia các hoạt động chất vấn, thảo luận tại kỳ họp. Nắm bắt thông tin, nghiên cứu kỹ các tài liệu kỳ họp để nâng cao chất lượng các câu hỏi chất vấn và các nội dung thảo luận tại kỳ họp; chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực HĐND huyện triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát, hoạt động chất vấn, giải trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 609.991
  Online: 31