Thực hiện quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018, Nghị quyết số 55/2017/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4 và tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 22 diễn ra tháng 3/2018).

Theo đó, trên cơ sở nguồn thông tin phục vụ hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4; tổng hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước và dư luận xã hội từ kỳ họp thứ 4 đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức phiên chất vấn đối với các nhóm vấn đề và thành viên Chính phủ sau đây:

(1) Các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

(2) Hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học-công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong ngày Thứ tư, 21/3/2018 tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội.

Đặc biệt, việc chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo nhóm vấn đề; người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn; sau hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp; mời các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương về dự họp tại Phòng họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay” (đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 01 phút/lần; người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thời gian không quá 03 phút/lần); trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận; tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và kết thúc toàn bộ phiên chất vấn; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện để các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách tham dự đầy đủ tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội: Tiếp nhận văn bản chất vấn, tập hợp, tổng hợp nội dung chất vấn; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn; chuyển chất vấn đến các Bộ trưởng, Trưởng ngành, các cơ quan hữu quan theo quy định; Thông báo kế hoạch tổ chức phiên chất vấn đến các cơ quan hữu quan. Chủ trì chuẩn bị các văn bản phục vụ điều hành phiên chất vấn; xây dựng dự thảo Nghị quyết hoặc Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp.

Ngoài ra, Văn phòng Quốc hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để phục vụ phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Mời các vị đại biểu Quốc hội, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành, khách mời và đại diện các cơ quan hữu quan tham dự phiên chất vấn; Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ phiên chất vấn; phối hợp với các cơ quan truyền thông đảm bảo thực hiện tốt việc phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên họp chất vấn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.181
  Online: 54