Sáng ngày 07/3, Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn do đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với  Thường trực HĐND, Trưởng, Phó, thành viên 02 Ban HĐND xã Tân Dân về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND xã Tân Dân năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND xã Tân Dân đã báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của HĐND xã trong năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã, mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ xã trong quá trình hoạt động và một số kiến nghị đề xuất. Các thành viên Đoàn làm việc của Thường trực HĐND huyện cũng đã có những trao đổi, thảo luận và hướng dẫn Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã trong hoạt động, đặc biệt liên quan đến việc triển khai các chương trình giám sát, khảo sát, hoạt động chất vấn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp và việc ban hành, triển khai nghị quyết của HĐND xã...

Đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá hoạt động của HĐND xã Tân Dân đã thực hiện đúng luật, đi vào nề nếp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã đã có nhiều cố gắng trong hoạt động, Thường trực HĐND xã đã thực hiện duy trì tốt các cuộc họp giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND xã. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp được thực hiện đúng qui định, công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã trong chuẩn bị nội dung kỳ họp, trong tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện khá tốt. Các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã được thực hiện đúng qui định, công tác tiếp dân của Thường trực HĐND xã được duy trì,... Nhìn chung hoạt động của HĐND xã trong năm 2017 đã có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã được nâng lên góp phần nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra rằng hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Tân Dân còn hạn chế, số lượng các cuộc giám sát ít, chất lượng giám sát chưa cao; chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân...

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấc cấp, năm tiến hành tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, năm HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, do đó Thường trực HĐND huyện yêu cầu Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã Tân Dân trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND, đại biểu HĐND, nghiên cứu kỹ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, các văn bản, quy định của pháp luật để nắm chắc thẩm quyền và phát huy vai trò, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã; Thường trực HĐND xã cần làm tốt công tác điều hòa, phối hợp trong hoạt động với các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã; tiếp tục đổi mới, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND xã đảm bảo nghiêm túc, đúng luật; tăng cường thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát, hoạt động giám sát phải bám sát chủ trương nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu theo qui định; tăng cường rà soát, tổng hợp và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, những vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương, chủ động nắm thông tin, những vướng mắc, bức xúc cử tri để kịp thời phản ánh, đôn đốc, giám sát việc giải quyết…; Các Ban HĐND xã cần tiếp tục chủ động trong hoạt động, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban, nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát, chất lượng công tác thẩm tra các văn bản, báo cáo, tờ  trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND xã, các thành viên của các Ban HĐND xã cần nghiên cứu các văn bản, qui định của pháp luật để hiểu rõ hơn về thẩm quyền và thực hiện, phát huy được vai trò, chức năng nhiệm vụ mình trong hoạt động.

Tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của HĐND xã năm 2018, đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Tân Dân cần tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục thực hiện đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND – UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 609.935
  Online: 25