Văn phòng Đoàn ĐBQH là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội. Chất lượng hoạt động của Văn phòng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội. Trong hoạt động theo dõi, đôn đốc về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Văn phòng là nơi cập nhật, cung cấp, tổng hợp thông tin; theo dõi vụ việc và tham mưu, đề xuất  hướng xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.

Từ thực tế hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội, cho thấy: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thì công tác xử lý đơn phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và phải đổi mới cả về nội dung và hình thức. Nhiều trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư phải được quy trình hóa; công tác tiếp nhận, thu thập, quản lý và theo dõi thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân cũng cần được hệ thống hóa đầy đủ.

Kết quả tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu phải thể hiện được: Họ, tên, địa chỉ của người gửi đơn; ngày, tháng, năm ghi đơn và nhận đơn; nội dung đơn và các tài liệu gửi kèm theo đơn. Việc nghiên cứu, phân loại, chuyển đơn và theo dõi kết quả xử lý đơn đây là giai đoạn quan trọng trong quy trình theo dõi, đôn đốc về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Do đó, cần phải được thực hiện một cách thận trọng, có cơ sở pháp lý chắc chắn. Việc xử lý đơn đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật là điều kiện cần thiết trước khi thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trình tự xư lý đơn thực hiện theo các bước: Đơn thư đến Đoàn ĐBQH qua Văn thư cơ quan, chuyển Tổ chuyên viên để nhập dữ liệu, phân loại, tham mưu xử lý trình lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo Văn phòng xem xét, cho ý kiến, trình lãnh đạo Đoàn ĐBQH lãnh đạo Đoàn ĐBQH cho ý kiến cuối cùng, quyết định kết quả xử lý đơn. Sau khi có ý kiến của lãnh đạo Đoàn ĐBQH Văn phòng thừa lệnh ký văn bản chuyển đơn và nhập dữ liệu về kết quả xử lý đơn.

Đơn thư gửi đến ĐBQH được xử lý theo 2 cách: ĐBQH nghiên cứu, phân loại và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (hoặc hướng dẫn, hoặc lưu đơn); hai là ĐBQH sau khi nhận được đơn chuyển về Văn phòng để tham mưu xử lý. Văn phòng nghiên cứu, phân loại và đề nghị đại biểu chuyển đơn, hướng dẫn hoặc lưu đơn.

Việc tiếp nhận và quản lý thông tin cần được thực hiện chặt chẽ, qua nhiều bộ phận theo dõi. Điều này giúp cho cơ quan dân cử quản lý toàn diện, đầy đủ và chặt chẽ thông tin về khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong quy trình theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc cập nhật và theo dõi kết quả xử lý đơn là nội dung cần được quan tâm nhất. Hoạt động này đã cung cấp cho Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội các thông tin quan trọng:

Ngày, tháng, năm chuyển đơn: Làm căn cứ tính thời hạn cơ quan có thẩm quyền phải phản hồi thông tin về trình tự giải quyết vụ việc (thông báo kết quả thụ lý, hoặc không thụ lý đơn); làm căn cứ để tính thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền, từ đó làm căn cứ thực hiện việc đôn đốc, giám sát;

Số văn bản chuyển đơn: Làm căn cứ để theo dõi việc tiếp nhận và cập nhật thông tin của cơ quan có thẩm quyền khi nhận được đề nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đoàn ĐBQH, đại biểu quốc hội;

Nội dung chuyển đơn: Là căn cứ xác định thời hạn và là căn cứ để theo dõi, giám sát trình tự giải quyết;

Ngoài các thông tin trên, việc theo dõi kết quả xử lý đơn cũng cung cấp cho đại biểu biết được tình hình chung về hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương. Có thể định lượng được tỷ lệ giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo; phần nào đánh giá được tinh thần trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm phản hồi thông tin khi nhận được đề nghị của đại biểu dân cử nói chung, ĐBQH riêng.

Có thể nói, toàn bộ quá trình tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một nội dung quan trọng. Thông tin mang lại từ quá trình này là cơ sở, là tiền đề để Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quá trình này được thực hiện tốt sẽ là điều kiện để Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội thực hiện có hiệu quả chức năng tiếp dân và xử lý đơn thư của mình.

Việc theo dõi, giám sát quy trình về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Theo dõi trình tự, thủ tục thụ lý đơn và việc tổ chức đối thoại với công dân; việc thực hiện thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo; quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; thẩm quyền, hình thức, thể thức văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; thời hạn thực hiện văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật; việc tổ chức triển khai thực hiện văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phúc đáp, báo cáo, phản hồi thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được đề nghị hoặc chuyển đơn của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đối với cơ quan dân cử.

Có nhiều hình thức để Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Tùy từng cách tiếp cận có thể có những hình thức khác nhau. Nhưng về cơ bản, có 4 hình thức thường được áp dụng và có tính khả thi cao, đồng thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gồm: Gửi công văn yêu cầu thủ trưởng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền báo cáo kết quả giải quyết; trực tiếp đến cơ quan, tổ chức nắm tình hình và đôn đốc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tìm hiểu tình hình để báo cáo với đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; đề nghị Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức Đoàn giám sát về vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Ngoài việc thực hiện theo quy trình trên còn cần đảm bảo tốt thông tin giữa cơ quan tham mưu, phục vụ với cơ quan dân cử, đại biểu dân cử nhằm phục vụ tốt việc theo dõi, đôn đốc, giám sát đối với các cơ quan đơn vị trong trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng để tham mưu giám sát việc thực hiện, hoặc tiếp dân theo vụ việc. 

Cán bộ, chuyên viên được phân công chuyên trách công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn thư khiếu, tố cáo của công dân phải hết sức chủ động và không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật, kỹ năng trong tiếp công dân và bản lĩnh chính trị để không ngừng nâng chất lượng tham mưu, phục vụ trong công tác này./.

Hồ Điệp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  520 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.367.499
  Online: 68