Sáng ngày 13/4/2018, Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn do đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với  Thường trực HĐND, Trưởng, phó, thành viên 02 Ban HĐND xã Nam Sơn về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND xã Nam Sơn từ năm 2017 đến hết quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND xã Nam Sơn đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã từ năm 2017 đến hết quý I/2018 và các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018, báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND xã, mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ xã trong quá trình hoạt động và một số kiến nghị đề xuất. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã Nam Sơn có 26 đại biểu HĐND xã; Năm 2017 là năm thứ 2 HĐND xã Nam Sơn tổ chức thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND xã đã tổ chức 02 kỳ họp HĐND xã (kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 5) đảm bảo đúng luật, đã ban hành 11 Nghị quyết để triển khai thực hiện. Tổ chức 10 cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã và tổng hợp 53 ý kiến, kiến nghị cử tri. Đã thực hiện 03 cuộc giám sát về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giám sát công tác lập hồ sơ và quyết toán cấp bù thủy lợi phí, giám sát công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư công dân; trong quí I/2018, Thường trực HĐND xã đã thực hiện giám sát về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; Thường trực HĐND xã đã xây dựng lịch và duy trì việc tiếp công dân theo qui định; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ xã được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Văn Chung - Chủ tịch HĐND xã Nam Sơn báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của HĐND xã tại cuộc họp

Trên cơ sở báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND xã, các thành viên Đoàn làm việc của Thường trực HĐND huyện đã có những trao đổi, thảo luận và hướng dẫn Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Nam Sơn trong hoạt động, đặc biệt liên quan đến việc triển khai các chương trình giám sát, khảo sát, hoạt động chất vấn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp và việc ban hành, triển khai nghị quyết của HĐND xã.

Đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động của HĐND xã Nam Sơn đã thực hiện đúng luật, đi vào nề nếp và có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động được nâng lên. Đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND xã đảm bảo đúng luật, quan tâm thực hiện đổi mới công tác tổ chức kỳ họp. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ xã được thực hiện có hiệu quả. Các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã được thực hiện đúng quy định. Duy trì thực hiện công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND xã. Nhìn chung hoạt động của HĐND xã trong năm 2017 và quý I/2018 đã có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã được nâng lên góp phần nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra rằng hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Nam Sơn còn hạn chế, số lượng các cuộc giám sát còn ít; chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã Nam Sơn triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy được vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐND xã. Thường trực HĐND xã cần làm tốt công tác điều hòa, phối hợp trong hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã, nâng cao hơn nữa vai trò của Thường trực HĐND xã trong hoạt động của HĐND, cần phát huy được vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND xã. Tiếp tục đổi mới, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp và công tác xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND xã đảm bảo nghiêm túc, đúng luật, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; tăng cường thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát; quan tâm thực hiện rà soát, tổng hợp và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, những vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương, chủ động nắm thông tin, những vướng mắc, bức xúc cử tri để kịp thời phản ánh, đôn đốc, giám sát việc giải quyết. Các Ban HĐND xã cần chủ động trong hoạt động, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban, nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát, chất lượng công tác thẩm tra các văn bản, báo cáo, tờtrình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND xã theo qui định.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.616
  Online: 30