Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quyết định số 84/QĐ-HĐND ngày 08/11/2016 của HĐND Thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử.

Lịch được đăng công khai trên các báo của thành phố Hà Nội và trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội (địa chỉ: www.dbndhanoi.gov.vn) để cử tri biết và tham dự.

Toàn văn lịch cụ thể xin xem tại file đính kèm

HỒNG NHUNG

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  129 người đã bình chọn
  Thống kê: 718.056
  Online: 4