Ngày 30/3/2018, sau thời gian nghiên cứu báo cáo của các cơ quan và khảo sát trực tiếp tại 6 đơn vị (gồm Sở Nông nghiệp và PTNT và 05 đơn vị sản xuất, phân phối trong lĩnh vực nông nghiệp), phối hợp cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Bình khảo sát tại Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã ban hành văn bản số 12/BC-HĐND báo cáo kết quả khảo sát chuỗi giá trị trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với sở Nông nghiệp và PTNT

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thành phố việc phát triển sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở Hà Nội thời gian qua đã bước đầu đạt kết quả nhất định như: Đã xây dựng và phát triển được 65 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn (trong đó có 27 chuỗi có nguồn gốc động vật, 38 chuỗi nguồn gốc thực vật); hình thành và phát triển một số vùng sản xuất tập trung; vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo hơn trước; giá trị sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng; thị trường cơ bản ổn định; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX tham gia chuỗi ngày càng hiệu quả hơn (Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Liên, HTX Đầu tư Nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì, Công ty TNHH Thực phẩm sạch BigGreen Việt Nam...), từng bước hình thành thói quen tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân của Thành phố.

Tuy nhiên còn một số hạn chế, vấn đề cần quan tâm như: Thành phố chưa có một chính sách đồng bộ, riêng về khuyến khích phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất, phân phối sản phẩm nông nghiệp mà chủ yếu hiện nay đang vận dụng các cơ chế, chính sách hiện có để áp dụng cho việc triển khai và phát triển các chuỗi giá trị; Một số nội dung hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp của Thành phố gặp nhiều khó khăn trong thực hiện, kết quả rất hạn chế (ví dụ như chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất); Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp được sản xuất, phân phối tiêu thụ qua chuỗi giá trị còn thấp, hiện nay mới chiếm tỷ trọng dưới 10% tổng lượng sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ tại thị trường Hà Nội. Trên thực tế, sản phẩm nông nghiệp của Hà Nội đảm bảo sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của nhà cung ứng, phân phối không nhiều hoặc có nhưng sản lượng rất ít (sản xuất nhỏ lẻ, manh mún) nên không thể tham gia vào hệ thống chuỗi cung ứng tại một số siêu thị trong nước hoặc phục vụ xuất khẩu. Trong khi đó, khả năng huy động vốn, tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, việc tiếp cận và tích tụ đất đai của doanh nghiệp, HTX tham gia phát triển chuỗi còn khó khăn, hạn chế dẫn đến việc mở rộng, phát triển các chuỗi giá trị còn chậm và ít; Công tác thông tin tuyên truyền, phát triển các kênh giới thiệu tiêu dùng sạch đến người tiêu dùng còn chưa sâu rộng, chưa đa dạng nên nhận thức, thói quen tiêu dùng về tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng, an toàn còn chưa đầy đủ...

Một số nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn trên là do: thị trường sản phẩm không ổn định, hoạt động bảo hiểm nông nghiệp chưa được triển khai rộng rãi; sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn dựa trên nền tảng kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, năng lực sản xuất, khả năng tài chính hạn chế; Quy định pháp luật của Nhà nước về phát triển chuỗi còn thiếu, hoặc có bất cập chưa được rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời dẫn đến khó khăn trong việc triển khai phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; Thói quen tiêu dùng sản phẩm sạch, an toàn theo chuỗi, có nguồn gốc rõ ràng chưa được hình thành trong đại bộ phận dân cư; Công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, chính quyền địa phương còn hạn chế; chậm tham mưu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp; Sự vào cuộc chỉ đạo của một số chính quyền địa phương chưa tập trung:  kiểm soát an toàn thực phẩm, phối hợp với cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ trong phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác kiểm tra, xử lý chưa nghiêm; ý thức người sản xuất, kinh doanh còn thấp nên chưa thúc đẩy cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn phát triển theo chuỗi...

Trên cơ sở đó Đoàn kháo sát đã kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát tất cả các cơ chế, chính sách của Trung ương, Thành phố, nhất là các cơ chế, chính sách HĐND Thành phố đã ban hành để đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ cơ chế, chính sách không còn phù hợp. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp nằm trong tổng thể chính sách khuyến khích nông nghiệp theo hướng tập trung hỗ trợ theo phương thức gián tiếp, sau đầu tư như: Tiếp cận vốn vay, dành nguồn ngân sách hỗ trợ sau đầu tư; tiếp cận đất đai, cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo khung pháp lý, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình sản xuất-kinh doanh nông sản... nhằm đạt mục tiêu tổng thể phát triển nông nghiệp Thủ đô bền vững, giá trị gia tăng cao, góp phần ổn định trật tự xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố...

Kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể việc triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố đã ban hành, tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ chính sách không còn phù hợp, đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách mới phù hợp tình hình mới nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nói chung, phát triển chuỗi giá trị nói riêng; Làm tốt công tác kiểm định sản phẩm sạch và công bố kết quả kiểm định công khai trên cổng thông tin cho người dân biết qua đó định hướng và hình thành thói quen tiêu dùng sản phẩm sạch, an toàn...

Kiến nghị đối với các doanh nghiệp, HTX tham gia phát triển sản xuất, phân phối theo chuỗi giá trị cần chủ động đổi mới tư duy trong phát triển sản xuất, phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn; đào tạo cán bộ quản lý, doanh nghiệp, HTX. Nắm bắt thông tin, chủ trương của Thành phố về phát triển nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp kết hợp nghiên cứu nắm bắt thị trường để có chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, HTX của mình. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương trong việc phát triển sản xuất, phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Toàn văn báo cáo: Báo cáo kết quả khảo sát chuỗi giá trị trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoàng Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 609.993
  Online: 33