Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Ban pháp chế HĐND Thành phố, được sự đồng ý của Thường trực HĐND Thành phố, ngày 06/4/2018, Ban pháp chế HĐND Thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Ban Pháp chế HĐND Thành phố với Ban Pháp chế HĐND các quận, huyện, thị xã để “trao đổi về kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác giám sát các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp.

Chủ tọa điều hành hội nghị

Qua trao đổi và thảo luận giữa Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban pháp chế HĐND các quận, huyện, thị xã, đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban pháp chế HĐND Thành phố kết luận:

Về kết quả thực hiện giám sát đối với các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay: Ban Pháp chế HĐND quận, huyện, thị xã cơ bản đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Thường trực HĐND cùng cấp; chủ động xây dựng Chương trình công tác giám sát năm của Ban phù hợp tình hình địa phương, đảm bảo quy định. Công tác phối hợp giữa Ban Pháp chế HĐND các cấp và phối hợp với các cơ quan liên quan cơ bản tốt; hoạt động giám sát đảm bảo nguyên tắc giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát. Ban Pháp chế HĐND quận, huyện, thị xã chủ động triển khai thực hiện trên cả hai hình thức giám sát (tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp), tổ chức 114 cuộc giám sát chuyên đề đối với một số cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự, Cảnh sát PCCC, một số UBND cấp xã, phường, thị trấn - tập trung vào công tác chấp hành pháp luật về: án dân sự tồn đọng, tạm trú, tạm vắng; cải tạo không giam giữ; tạm giữ, tạm giam; quản lý thị trường; phòng cháy chữa cháy; an ninh trật tự; phòng chống ma túy...). Các kết luận giám sát cơ bản được các cơ quan tiếp thu, khắc phục kịp thời.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, nguyên nhân như : Một số Ban Pháp chế HĐND quận, huyện, thị xã quan tâm đến công tác cỉa cách tư pháp còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa Ban Pháp chế HĐND một số quận, huyện, thị xã với cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp, cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động giám sát vẫn còn chưa được tăng cường thường xuyên, chặt chẽ. Một số Ban Pháp chế HĐND cấp huyện chưa thực sự chủ động khai thác các kênh thông tin, việc lựa chọn chuyên đề trong lĩnh vực tư pháp để giám sát còn hạn chế; giám sát vẫn mang tính hình thức, hoạt động giám sát phục vụ các kỳ họp là chủ yếu. Thành viên Ban Pháp chế HĐND quận, huyện, thị xã cơ bản là đại biểu mới tham gia lần đầu; hoạt động kiêm nhiệm; số đại biểu có chuyên môn về lĩnh vực tư pháp không nhiều; kinh nghiệm, kỹ năng giám sát còn lúng túng; việc lựa chọn các căn cứ; lựa chọn kênh thông tin vẫn còn chưa mang tính bao quát thực tiễn; thời gian tham gia hoạt động giám sát của Ban chưa nhiều; kỹ năng xử lý vấn đề còn hạn chế, vướng mắc của một số cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp còn chậm được phát hiện. Vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm ; số cuộc giám sát chuyên đề còn ít, chưa thường xuyên. Việc giám sát việc thực hiện một số kết luận giám sát; kết luận chất vấn, tái chất vấn vẫn chưa được quan tâm.

Đại diện Ban Pháp chế HĐND quận Bắc Từ Liêm phát biểu tham luận

Để nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng của Ban Pháp chế HĐND trong công tác giám sát các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Về cơ sở pháp lý: Tính đến nay, hệ thống pháp luật đã cơ bản đủ quy định, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND đối với cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp. Để đảm bảo chất lượng tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND hay trực tiếp trong hoạt động thẩm tra, gaism sát của Ban Pháp chế HĐND các cấp thì cần: chủ động nghiên cứu sâu, kỹ và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật mới đặc biệt là các quy định về lĩnh vực tư pháp; để đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. Các thành viên của Ban Pháp chế và cán bộ, chuyên viên tham mưu giúp việc tìm hiểu và nắm chắc thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình thực hiện nhiệm vụ của của các cơ quan là đối tượng giám sát (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, cơ quan THA và các cơ quan liên quan thuộc lĩnh vực tư pháp) thì mới có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ động và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, tham mưu cho Thường trực HĐND cùng cấp, xây dựng chương trình công tác giám sát ngay từ đầu năm với mục tiêu giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo an ninh, trật tự; trấn áp tội phạm, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra án oan, sai, án cải sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng quy định. Với cấp cơ sở cần quan tâm tập trung giám sát: Xử lý tin báo tố giác tội phạm; bắt tạm giam, tạm giữ; xử lý án điểm, an lưu động; công tác thi hành án, quản lý đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ tại phường, xã....

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về những kinh nghiệm, kỹ năng phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát chuyên đề như:

Thu thập thông tin phục vụ: được thực hiện qua nhiều kênh, các cơ quan cấp trên (HĐND Thành phố: có thể cung cấp toàn bộ quy trình phiên giải trình; kế hoạch tổ chức, yêu cầu báo cáo phục vụ giám sát); qua tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiến nghị cử tri liên quan đến lĩnh vực tư pháp và qua giám sát, khảo sát trực tiếp đối với các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp.

Tiêu chí để đánh giá: Căn cứ vào các chỉ tiêu quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội như: Nghị quyết số 111/2015/Qh13 ngày 27/11/2015 về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo hay nghị quyết số 37/2012/QH13, số 52/2013/QH13, số 63/2013/QH13, số 69/2013/QH13, số 75/2014/QH13 và số 96/2015/QH13 của Quốc hội trong năm 2016 và các năm tiếp theo; các quy định tại văn bản của cơ quan cấp trên, các nghị quyết của HĐND đã giao để so sánh với các chỉ tiêu trong báo cáo của các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp cùng cấp và nhận định, đánh giá kết quả đưa vào báo cáo thẩm tra, giám sát đảm bảo tính chính xác, phù hợp và kịp thời, hiệu quả cao.

Hiệu lực, hiệu quả giám sát: Các kết luận giám sát phải được bảo đảm thực hiện theo quy định, nếu cần đưa ra Nghị trường chất vấn. Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi đợt giám sát để đổi mới cách tổ chức thực hiện giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cấp mình.

Qua đó, Ban Pháp chế HĐND Thành phố có một số kiến nghị như: Đề nghị các cấp ủy và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tăng cường quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động giám sát của Ban Pháp chế HĐND quận, huyện, thị xã nhất là giám sát các chuyên đề về lĩnh vực tư pháp. Đồng thời đề nghị Thành phố tăng cường công tác tập huấn kỹ năng giám sát cho đại biểu nói chung, đại biểu là thành viên Ban Pháp chế HĐND nói riêng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giám sát ở mỗi cấp./.

KIM NGÂN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 610.019
  Online: 37