Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-VHXH ngày 08/5/2018 giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2018.

Mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội, những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, dự kiến sẽ tổ chức giám sát trực tiếp  tại các đơn vị vào cuối tháng 5/2018./.

Toàn văn Quyết định thành lập Đoàn giám sát xem tại đây

Toàn văn Kế hoạch giám sát xem tại đây

TÚ ANH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.753
  Online: 49