Thực hiện Quyết định giám sát số 07/QĐ-HĐND, ngày 16/3/2018 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến nay, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND Thành phố đã tổ chức làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Đông Anh, Thanh Trì, Chương Mỹ; giám sát qua báo cáo của các quận, huyện, thị xã còn lại và khảo sát thực tế tại 16 trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn.

Qua giám sát cho thấy, những năm gần đây các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phát triển với số lượng lớn đáp ứng nhu cầu gửi trẻ trong điều kiện các trường mầm non công lập đang bị quá tải. Hiện nay toàn Thành phố có 1.084 trường mầm non (tăng 81 trường so với năm 2015). Trong đó: công lập: 764 trường (tăng 31 so với năm 2015); ngoài công lập: 320 trường (dân lập: 3 trường, tư thục: 317 trường - tăng 50 trường so với năm 2015). 100% trường mầm non ngoài công lập đã được cấp phép thành lập và hoạt động; có 2.467 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (tăng 768 cơ sở so với năm 2015) trong đó có 2.397 cơ sở được cấp phép (đạt tỷ lệ 97%). Tổng số trẻ ra lớp công lập và ngoài công lập là  572.448/724.497 tổng số trẻ trong độ tuổi, đạt 79%, trong đó số trẻ học ngoài công lập là 153.976/572.448 tổng số trẻ ra lớp, chiếm tỷ lệ 26,9% (Tăng 6.7482 trẻ so với năm 2015)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kịp thời tham mưu với UBND Thành phố ban hành các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch về phát triển giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, Sở đã chủ động ban hành văn bản tăng cường quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện qui chế chuyên môn mầm non. UBND các quận, huyện, thị xã đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quản lý của nhà nước của Trung ương, Thành phố quy định đối với các cơ sở GDMN ngoài công lập tới các phòng Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Việc phân cấp quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực GDMN được UBND, phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện theo Điều lệ trường mầm non.

Số lượng và trình độ chuyên môn về sư phạm mầm non của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ngày được nâng cao; công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm thường xuyên; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho trẻ được duy trì và từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của trẻ và mức thu nhập đa dạng của phụ huynh; các trường, nhóm, lớp ngoài công lập cơ bản đủ điều kiện về trang thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế: một số xã chưa chủ động trong việc quản lý, xử lý nghiêm các cơ sở GDMN ngoài công lập hoạt động trái quy định của pháp luật (hiện nay toàn thành phố còn 70 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo chưa được cấp phép thành lập xong các cơ sở này vẫn đang hoạt động). Còn 559/2.467 (chiếm 22,6%) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có số trẻ/lớp vượt quá quy định Điều lệ trường mầm non. Cơ sở vật chất ở một số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thường được thuê, cải tạo từ nhà dân, chung cư mi mi nên chưa hoàn toàn phù hợp với trẻ mầm non, chưa đảm bảo yêu cầu về diện tích 1,5m2/trẻ theo quy định, không có sân chơi, phòng học thiếu ánh sáng, chưa đảm bảo điều kiện về công tác PCCC; đồ chơi, đồ dùng dạy học thiếu, sơ sài, cá biệt còn có nhóm lớp thiếu công trình vệ sinh, bếp ăn chưa đảm bảo điều kiện ATTP, chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo; một số nhóm lớp chưa thực hiện nghiêm túc về việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm...

Đội ngũ giáo viên, nhân viên không ổn định, thay đổi thường xuyên, tư tưởng không gắn bó lâu dài, chất lượng giáo viên chưa cao, có nơi còn sử dụng giáo viên chưa được qua đào tạo trình độ về cấp học mầm non; ở khu đông dân cư và khu công nghiệp đội ngũ giáo viên chủ yếu là người ngoại tỉnh, mới ra trường, chưa có kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ. Đa số các cơ sở GDMN ngoài công lập chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên, nhân viên (tỷ lệ đạt thấp 22,6%).

Một số khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất không xây dựng và chưa dành quỹ đất xây dựng các công trình nhà trẻ hoặc đã dành quỹ đất xây dựng trường học nhưng chậm triển khai. Điển hình tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh) và khu Công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) được đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân, tại đây đã được Thành phố bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng trường mầm non công lập, tuy nhiên đến nay các dự án đều chậm triển khai thực hiện.

Nguyên nhân của hạn chế trên là do tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu đô thị, các tòa nhà chung cư được xây mới đưa vào sử dụng nhưng không có trường mầm non dẫn đến tình trạng gia tăng các mô hình nhóm lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ tại các khu đô thị, gây khó khăn cho công tác quản lý; mỗi xã, phường, thị trấn có 1- 3 trường mầm non công lập nhưng phải hỗ trợ cho một số lượng lớn nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn do vậy rất hạn chế trong việc hỗ trợ chuyên môn, giám sát hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; trẻ theo học trong các nhóm, lớp độc lập tư thục phần nhiều là con em người lao động, công nhân không ổn định chỗ làm việc. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng không ổn định về số trẻ trong các nhóm độc lập tư thục dẫn đến mất ổn định về kế hoạch duy trì và phát triển nhóm của chủ nhóm; công tác quản lý nhà nước trên địa bàn ở một số phòng Giáo dục và Đào tạo; xã, phường, thị trấn còn chưa quyết liệt trong thẩm định điều kiện ban đầu thành lập nhóm, lớp theo quy định của Điều lệ trường mầm non hoặc kiểm tra duy trì điều kiện hoạt động sau cấp phép chưa được thường xuyên; cán bộ của UBND xã, phường, thị trấn thường kiêm nhiệm nhiều việc, không có chuyên môn nên việc quản lý, nắm bắt tình hình hoạt động của các nhóm, lớp tư thục còn hạn chế, đa số giao toàn bộ trách nhiệm quản lý giám sát hoạt động của nhóm, lớp tư thục sau cấp phép cho phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường mầm non công lập trên địa bàn; một số đội ngũ cán bộ quản lý, chủ cơ sở còn hạn chế về nhận thức và chuyên môn, chưa chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, cũng như văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý; việc trả lương cho giáo viên, nhân viên tại các nhóm, lớp tư thục phụ thuộc vào mức thu học phí của từng nhóm và số lượng trẻ, đa số các chủ nhóm thu học phí thấp (mức thu học phí tại các nhóm lớp từ 500.000đ-1000.000đ/tháng/hs) dẫn đến tình trạng trả lương của giáo viên, nhân viên thấp (từ 3.500.000đ - 4.500.0000đ/tháng).

Qua đợt giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ trường mầm non, Quy chế hoạt động trường mầm non tư thục và các văn bản liên quan đến các điều kiện đảm bảo cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục; bổ sung các chính sách hỗ trợ thu hút xã hội hóa, đầu tư cho giáo dục trong đó quy định hỗ trợ từng phần hoặc toàn phần kinh phí giải phóng mặt bằng, ưu đãi vay vốn, tín dụng với lãi xuất thấp để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non; xem xét được miễn thuế thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án; hỗ trợ kinh phí thường xuyên ngang bằng hoặc một phần định mức chi thường xuyên hàng năm tính theo đầu học sinh do Ngân sách đảm bảo để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đầu tư trường học mầm non, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa và giảm mức học phí tại các cơ sở tư thục, dân lập; điều chỉnh quy định về định biên giáo viên/ số học sinh/lớp để phù hợp với các địa phương, nhất là Hà Nội đang quá tải học sinh như hiện nay...

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non công lập nhất là ở những khu đô thị có mật độ dân cư cao để tránh quá tải số trẻ/lớp trong các trường mầm non; chỉ đạo các nhà đầu tư xây dựng các khu chung cư trên địa bàn cần có kế hoạch xây dựng trường mầm non hoặc hoàn thiện xây dựng đúng tiến độ; đối với các trường Mầm non công lập ở địa bàn dân cư bị quá tải cần có cơ chế mở rộng tăng diện tích, tăng số lượng phòng học, xây dựng nâng tầng...; nghiên cứu cho phép các quận huyện thực hiện thí điểm mô hình công tư trong xây dựng và hoạt động trường mầm non, nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản; khẩn trương chỉ đạo UBND huyện Đông Anh, UBND huyện Chương Mỹ hoàn thành dự án xây dựng trường mầm non công lập tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long và Khu Công nghiệp Phú Nghĩa đảm bảo tiến độ…

Đối với sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, quy chế chuyên môn và các quy định của pháp luật về hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập; chịu trách nhiệm xây dựng các văn bản hướng dẫn, thực hiện tốt việc cấp phép, thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động của loại hình giáo dục ngoài công lập theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chú trọng hậu kiểm tra sau khi cấp phép hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát kiểm tra, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn về điều kiện thành lập nhóm lớp, quyết định thành lập, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định; đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép, cần tiếp tục chỉ đạo, có giải pháp tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ để chủ trường, chủ nhóm lớp hoàn thiện nếu đủ điều kiện thì cấp phép theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; phát huy vai trò của gia đình, nhân dân khu dân cư trong việc giám sát, phát hiện các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn đang hoạt động trái quy định, có hành vi bạo hành đối với trẻ em, không đảm bảo an toàn cho trẻ; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng trường mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp; đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của đơn vị đến năm 2020 đã đề ra…

Toàn văn báo cáo kết quả giám sát xem tại file đính kèm.

THU HUYỀN

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.630
  Online: 43