Theo kế hoạch, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX dự kiến diễn ra vào ngày 28/6/2018 tại Hội trường HĐND - UBND huyện Sóc Sơn.

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét các văn bản:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo về công tác điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện.

- Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của huyện.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách của huyện 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận chất vấn của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX.

- Báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.

- Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị HĐND huyện thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

- Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND huyện.

- Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện.

Theo dự kiến, HĐND huyện sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; về công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND huyện.

HĐND huyện cũng sẽ thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND huyện và đông đảo cử tri huyện quan tâm.

Theo dự kiến, thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XIX tổ chức ngày 05/6/2018 tại các đơn vị bầu cử.

QUỐC THỊNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 609.986
  Online: 38