Sáng 20/6, HĐND huyện Đan Phượng khai mạc kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND huyện.

 

Toàn cảnh kỳ họp

6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, có mặt vững chắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, giá trị công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại tăng cao; sản xuất nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao được coi trọng.

 
Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 51,86% kế hoạch, tăng 9,05% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 50,63% kế hoạch, tăng 9,34% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại ước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 52,19% kế hoạch, tăng 10,36% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 539 tỷ đồng, đạt 56,98% kế hoạch, tăng 1,51% so với cùng kỳ.
 
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 268 tỷ 109 triệu đồng, đạt 51,2% dự toán, bằng 149,8% so với cùng kỳ.
 
Công tác quản lý, sử dụng đất đai chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, đã thực hiện cấp 583 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định cho 87 hộ, gia đình thuê đất, diện tích 5.748,9m2 đất thương mại, dịch vụ. Giao đất trúng đấu giá, đất thương mại, dịch vụ cho 258 hộ…Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xử lý giải tỏa 21 trường hợp, diện tích 2.118m2 xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Kiểm tra và phát hiện 11 trường hợp vi phạm sử dụng đất, chỉ đạo các xã thực hiện xử lý vi phạm.
 
Cùng với đó, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ mở rộng cụm công nghiệp làng nghề xã Liên Hà, Liên Trung. Tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề về công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định, năng suất chất lượng sản phẩm được nâng cao, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
 
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện được triển khai đồng bộ, tích cực, có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 7/15 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 89/120 số làng, cụm dân cư, 6/9 số tổ dân phố, 90/132 cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt danh hiệu văn hóa.
 
6 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phê duyệt và triển khai các dự án nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi. Phát triển công nghiệp - làng nghề, hoàn thành mở rộng các làng nghề Liên Hà - Liên Trung. Tiếp tục đề xuất Thành phố cho triển khai giai đoạn 2 mở rộng làng nghề Liên Hà - Liên Trung và các cụm công nghiệp khác. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

Theo hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 586.775
  Online: 12