Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ vừa phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất chương trình, nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp giữa năm 2018 - kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị liên tịch

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND huyện Chương Mỹ sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện; báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 và một số báo cáo quan trọng khác của UBND huyện và các ngành liên quan. Đồng thời kỳ họp sẽ nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2018 và một số báo cáo, tờ trình của HĐND và các Ban của HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện sẽ tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề bức xúc được của tri quan tâm.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ quyết định các vấn đề bằng việc biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Về thời gian, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ 27/6 đến 4/7/2018. Địa điểm tại Hội trường UBND huyện. Để chuẩn bị cho kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND huyện sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trong thời gian từ ngày 5 - 9/6/2018.

Lê Hân (Trung tâm VHTTTT huyện Chương Mỹ)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.703
  Online: 37