Ngày 28/6/2018, HĐND huyện Sóc Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Sóc Sơn đã thành công, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành thời gian tập trung nghe, nghiên cứu, thảo luận 24 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND huyện và các ngành liên quan; thực hiện chất vấn tại kỳ họp đối với UBND huyện, Trưởng các phòng Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng, Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Sơn về những vấn đề trọng tâm, bức xúc được đại biểu HĐND huyện và đông đảo cử tri nhân dân trong huyện quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu làm rõ thêm về một số nội dung chất vấn, những kết quả đạt được về kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018.

Đồng chí Vương Văn Bút - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

 Kỳ họp được diễn ra dân chủ, khách quan, đúng luật, thảo luận chất vấn sôi nổi. Đồng thời tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao và thông qua 04 Nghị quyết về:

1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

2. Nghị quyết về thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

3. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017.

4. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.

Đồng chí Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND huyện, các ngành, các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.HĐND huyện tin tưởng với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện, sự đổi mới, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, huyện Sóc Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 586.779
  Online: 15