Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố về Chương trình giám sát năm 2018, Thường trực HĐND Thành phố đã thành lập Đoàn giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố. Báo cáo kết quả giám sát cho thấy, công tác quản lý đất đai trên địa bàn có chuyển biến tích cực, UBND các cấp đã chủ động, quyết liệt tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. Kết quả tính đến hết quý I/2018: đã cấp GCN cho các tổ chức được 17.233 thửa/19.247 thửa đạt 89,54%.

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được Thành phố chỉ đạo chặt chẽ. Việc phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất cơ bản đảm bảo đúng quy định. Nhiều dự án triển khai đúng tiến độ, đúng mục đích, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. Giai đoạn 2012-2017, Thành phố đã quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 1.914 dự án, với diện tích 4.082,4 ha. Trong đó, đối với các dự án vốn ngoài ngân sách, Thành phố đã chấp thuận triển khai 634 dự án có sử dụng đất (trong đó có cấp giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh cho 287 dự án; chấp thuận đầu tư và điều chỉnh cho 47 dự án; quyết định chủ trương và điều chỉnh cho 300 dự án); Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 698 dự án với tổng diện tích 1.400 ha.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án được tăng cường. Qua giám sát trực tiếp cho thấy các sở, ngành Thành phố và 8 quận, huyện đã chủ động ban hành kế hoạch kiểm tra hoặc phối hợp với các sở, ngành Thành phố kiểm tra, thanh tra; thanh tra sở KH&ĐT, thanh tra sở TN&MT đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 256 nhà đầu tư, 243 tổ chức sử dụng đất, nộp ngân sách hơn 8.162 triệu đồng.

Từ tháng 10/2012 đến 31/3/2018, UBND Thành phố đã ban hành 38 quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các chủ đầu tư có dự án vi phạm với diện tích 990,38 ha (trong đó: 16 quyết định thu hồi đất hoặc thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất đã được thực hiện trên thực tế; 22 quyết định thu hồi đất, tổ chức được giao quản lý đất thu hồi đang làm thủ tục nhận bàn giao và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng).

Từ năm 2013-2017, các ngành Thành phố đã thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung cho 80 dự án điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án. UBND Thành phố đã chỉ đạo sát sao nhiều biện pháp đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính, kết quả từ năm 2012-2017 thu tiền sử dụng đất đạt 105.657 tỷ đồng); tích cực tiến hành thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế thu nợ đọng tiền sử dụng đất đạt kết quả cao…

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về đất đai của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố vẫn còn nhiều. Việc lấn chiếm, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích, lãng phí, cho thuê lại đất sai quy định vẫn diễn ra ở một số nơi gây bức xúc trong nhân dân. Theo báo cáo của Sở TNMT, có 161 dự án có dấu hiệu vi phạm, chiếm tỷ lệ 23,1% số dự án được giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2012-2017 với hình thức và mức độ khác nhau, phổ biến vẫn là: chậm đưa đất vào sử dụng trên 12 tháng liên tục kể từ khi được giao đất trên thực địa (40 dự án), chậm tiến độ thực hiện dự án trên 24 tháng (47dự án), chậm hoàn thành công tác GPMB (22 dự án), chậm nghĩa vụ tài chính (04 dự án), vi phạm khác như: sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho thuê lại không đúng quy định (37 dự án); chậm do vi phạm nhiều nội dung (11 dự án). Còn 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Số lượng dự án bị phát hiện vi phạm khi thanh tra còn lớn 196/480 kết luận thanh tra có vi phạm các quy định của pháp luật, chiếm tỷ lệ 40,8%.

Một số quận, huyện có số dự án chậm, vi phạm nhiều như: Hoài Đức 51 dự án; Mê Linh 50 dự án; Nam Từ Liêm 48 dự án; Hoàng Mai 25 dự án; Bắc Từ Liêm 23 dự án...

Đoàn giám sát đề nghị UBND Thành phố: Chỉ đạo các ngành tiếp tục rà soát, tổng hợp chính xác các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn. Định kỳ giao ban, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách để các dự án được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Xem xét, trình HĐND Thành phố điều chỉnh nâng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật Thủ đô; hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin đất đai trong cả nước, đảm bảo quyền tiếp cận của tổ chức, cá nhân với hệ thống thông tin đất đai.

Chỉ đạo hoàn thành việc thu hồi đất trên thực tế đối với 38 dự án đã có quyết định thu hồi nhưng chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành dứt điểm. Chỉ đạo xác định kịp thời tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đã được gia hạn theo quy định tại khoản 1 điều 64 Luật Đất đai năm 2013, điều 1 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính và xác định lại nghĩa vụ tài chính đối với các dự án có điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục đăng công khai (định kỳ 6 tháng/lần) trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố, các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố về: danh mục các dự án chậm triển khai, các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn theo quy định của luật đất đai năm 2013; các quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã hết hiệu lực; các tổ chức bị thu hồi đất do vi phạm; các tổ chức nợ nghĩa vụ tài chính… để Nhân dân biết, giám sát, nhất là các trường hợp không thể liên hệ với chủ đầu tư, làm căn cứ để thu hồi đất theo quy định.

Đối với HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã, Đoàn giám sát đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp quản lý đất đai trên địa bàn. Quan tâm thực hiện thiết lập hồ sơ vi phạm, phối hợp cơ quan thanh tra xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các nhà đầu tư về hành vi sử dụng sai mục đích, xây dựng sai giấy phép, sai quy hoạch, để đất hoang hóa, chậm triển khai… làm căn cứ pháp lý kiến nghị thu hồi dự án theo quy định…

Toàn văn báo cáo kết quả giám sát mời xem tại file đính kèm

HOÀNG SƠN

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 591.599
  Online: 38