Theo kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, ngày 19/7/2018, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã ban hành quyết định số 27/QĐ-BPC thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Ngày 8/8/2018, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã có lịch giám sát đối với một số đơn vị như UBND quận: Thanh Xuân, Ba Đình, Hai Bà Trưng; UBND huyện: Hoài Đức, Thanh Trì và các sở, ngành: Xây dựng, Công Thương và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Dự kiến Đoàn giám sát sẽ triển khai thực hiện từ ngày 14/8/2018 đến 23/8/2018.

Mục đích của đợt giám sát này: đánh giá thực trạng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND, qua đó tổng hợp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời xác định được nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai; báo cáo kết quả giám sát với HĐND, Thường trực HĐND và kiến nghị những giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Toàn văn quyết định thành lập Đoàn giám sát xem tại file đính kèm/.

Kim Ngân

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 591.668
  Online: 98