Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, được sự nhất trí của Thường trực HĐND Thành phố, ngày 07/8/2018, Ban Kinh tế Ngân sách - Ban Đô thị HĐND Thành phố đã phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, huyện, thị xã tại quận Hoàn Kiếm về nội dung “Trao đổi kinh nghiệm kỹ năng tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đô thị của địa phương”.

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND Thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng HĐND Thành phố, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị HĐND Thành phố; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Thường trực HĐND , lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội của 30 quận, huyện, thị xã.

Tại hội nghị đã có 15 lượt đại biểu các quận, huyện tham luận về các kỹ năng tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách và lĩnh vực đô thị của địa phương. Hội nghị thống nhất và đánh giá cao sự cần thiết, ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị chuyên đề này, đây là nội dung mới, quan trọng cần được nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm. Nhiều ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cũng như nhận diện rõ vai trò, trách nhiệm của các Ban HĐND và những hạn chế, khó khăn trong công tác tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri nói chung và thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, đô thị nói riêng. Đồng thời khẳng định việc thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri là một trong các giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các Ban và HĐND các cấp;  hạn chế tình trạng đơn thư, kiến nghị của cử tri mà nguyên nhân xuất phát từ việc kiến nghị của cử tri không được giải quyết hoặc giải quyết không dứt điểm. Qua đó góp phần xây dựng, nâng cao niềm tin của nhân dân, của cử tri đối với chính quyền địa phương.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu tham luận của Thường trực HĐND, đại diện  Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các quận, huyện, thị xã, Hội nghị đã thống nhất:

1. Căn cứ pháp lý, quy định về trách nhiệm của các Ban HĐND và công tác tổng hợp, theo dõi, giám sát việc thực hiện kết quả giải quyết kiến nghị của cư tri đã được quy định rõ trong các văn bản quy định pháp luật.

2. Việc tổng hợp kiến nghị cử tri được dựa trên nhiều nguồn như: Qua các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ và chuyên đề, các cuộc tiếp công dân; từ các cơ quan Trung ương, Ủy ban MTTQ cùng cấp chuyển đến; qua phương tiện thông tin báo chí; qua tin nhắn, văn bản của cử tri gửi trực tiếp đến các Ban HĐND; qua hoạt động giám sát, khảo sát của các tổ đại biểu, các Ban và Thường trực HĐND và qua các cuộc làm việc của các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị xã hội… cần phải được phân loại, tổng hợp đảm bảo chính xác, đầy đủ, không bỏ sót, không trùng lặp, kịp thời, liên tục không chỉ đến khi chuẩn bị kỳ họp HĐND.

3. Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đến cùng các kiến nghị cử tri trên thực tế chứ không chỉ dừng lại ở việc đã trả lời kiến nghị.

4. Phải đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri như: Xây dựng quy định, quy chế rõ quy trình, rõ trách nhiệm; cơ chế phối hợp giữa các Ban với Văn phòng HĐND các cấp và các cơ quan liên quan trong công tác tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri; chủ động đề xuất, tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp ủy đảng về nội dung này; rõ trách nhiệm của các đại biểu, tổ đại biểu trong TXCT, tiếp công dân; Xây dựng phần mềm theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri, đồng thời chia sẻ cơ sở dữ liệu đến các cơ quan, đơn vị liên quan; bố trí cán bộ văn phòng có kinh nghiệm, năng lực, trách nhiệm trong việc tổng hợp, tham mưu, giúp việc Thường trực, các Ban HĐND về công tác này; thực hiện đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri.

5. Thông qua việc tổng hợp, theo dõi giải quyết kiến nghị cử tri đối với những nội dung chưa được giải quyết, giải quyết chưa thỏa đáng, gây bức xúc trong nhân dân, các Ban HĐND các cấp cần chủ động lựa chọn, tham mưu Thường trực HĐND tổ chức, giám sát, tiếp xúc cử tri chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp, giải trình giữa hai kỳ họp, phục vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp.

6. Hội nghị thống nhất kiến nghị:

(1) Đề nghị Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố tiếp tục thực hiện tổ chức các hội nghị chuyên đề, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm giữa Thường trực, các Ban HĐND Thành phố với Thường trực, các Ban HĐND quận, huyện, thị xã.

(2) Tăng cường việc thực hiện phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương cấp huyện  để đảm bảo tính kịp thời giải quyết các kiến nghị cử tri (nội dung về chiếu sáng đô thị, cây xanh...).

(3) Đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri.

(4) Tăng cường việc cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị để phục vụ kịp thời việc tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

Toàn văn thông báo mời xem tại file đính kèm

HOÀNG SƠN - VP HĐND TP

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  129 người đã bình chọn
  Thống kê: 717.927
  Online: 25