Ngày 20, 22 và 23/8/2018, Ban Pháp chế HĐND Thành phố tiếp tục  giám sát và khảo sát thực tế việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực theo Quyết định số 27/QĐ-BPC ngày 19/7/2018 tại UBND quận Thanh Xuân, UBND huyện Thanh Trì và Cảnh sát PCCC Thành phố.

Qua nghe các đơn vị báo cáo, Đoàn đã giám sát kết hợp khảo sát thực tế đối với một số cơ sở và có một số ý kiến như sau: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND bước đầu đã có sự chuyển biến thể hiện qua các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và tuyên truyền thực hiện công tác này, cụ thể:

Giám sát tại UBND quận Thanh Xuân: Đã rà soát và xác định được 143 cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND do không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (không bảo đảm về mặt bằng công năng sử dụng, giao thông, nguồn nước, khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy, lối thoát nạn, ngăn cháy lan, trang bị phương tiện… và có phân loại các công trình theo nguồn vốn (gồm: 10 cơ sở vốn ngoài ngân sách; 07 cơ sở vốn ngân sách cấp Trung ương; 120 cơ sở vốn ngân sách cấp Thành phố; 06 cơ sở vốn ngân sách cấp quận). Tuy nhiên cả 143 cơ sở này mới chỉ xây dựng kế hoạch thực hiện và chưa khảo sát lập hồ sơ khái toán kinh phí, chưa trình duyệt hồ sơ thiết kế bổ sung về PCCC mà theo kế hoạch, các đơn vị sẽ thực hiện trong năm 2017 phải xong.

Đoàn giám sát việc thực hiện NQ 05/2017/NQ-HĐND tại UBND huyện Thanh Xuân

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã ghi nhận kết quả bước đầu mà UBND quận đã đạt được, bên cạnh đó cũng chỉ ra những hạn chế đồng thời đề nghị UBND quận Thanh Xuân tiếp tục triển khai nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND đảm bảo hiệu quả. Có biện pháp áp dụng thay thế ngay đối với những cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn về cháy, nổ; trong đó, chú trọng phương tiện chữa cháy tại chỗ, bố trí hệ thống thoát hiểm, thoát nạn, các hộ gia đình có bình bọt chữa cháy tại chỗ. Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy kiến nghị với Thành phố, trung ương những nội dung vượt thẩm quyền, đồng thời UBND quận cũng cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các nhà chung cư, chợ, cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng, karaoke... đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Giám sát tại UBND huyện Thanh Trì: đã rà soát và xác định được 39 cơ sở thuộc đối tượng tượng điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, có phân loại các công trình theo nguồn vốn (gồm: 18 cơ sở vốn ngoài ngân sách; 08 cơ sở vốn ngân sách cấp Trung ương; 13 cơ sở vốn ngân sách cấp quận). Các cơ sở này đến nay đã xong ở khâu xây dựng kế hoạch, trong đó 13 cơ sở vốn ngân sách cấp huyện hiện đang khảo sát, lập hồ sơ khái toán kinh phí để triển khai thực hiện theo kế hoạch; trong 18 cơ sở vốn ngoài ngoài ngân sách có: 11 cơ sở đã thuê đơn vị tư vấn để tiến hành khảo sát và lập hồ sơ khái toán kinh phí và 7 cơ sở đang cân đối nguồn vốn để triển khai NQ 05 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

             

Đoàn đã đi khảo sát tại việc chấp hành phòng cháy chữa cháy tại cơ sở may trên địa bàn huyện Thanh Trì

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Thanh Trì cần tăng cường công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức khác nhau đảm bảo phù hợp với từng đối tượng “Kết hợp thực hiện nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND với tổng kiểm tra PCCC trên địa bàn”; Hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh tiệm cận thực hiện nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND; Có những giải pháp bổ sung thay thế; Cảnh sát PCCC cần có văn bản hướng dẫn các giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho các cơ sở bổ sung thay thế khi thuộc diện không áp dụng được theo quy chuẩn quy định tại nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND và có lộ trình phù hợp đảm bảo thực hiện Nghị quyết hiệu quả.

Giám sát đối với Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội: Đây là buổi giám sát cuối cùng của đợt giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, cùng tham gia buổi giám sát có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.

Đoàn giám sát đối với Cảnh sát PCCC Thành phố

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố đã tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho  từng cấp, sở, ban ngành và các cơ quan đơn vị trên địa bàn Hà Nội để thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND. Kết quả đã rà soát được 1147 cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết (không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, tăng 555 cơ sở so với thời điểm khảo sát bước đầu). Đồng thời, việc thực hiện rà soát, lập danh sách đối tượng thuộc diện điều chỉnh còn chưa đảm bảo tiến độ.

Qua báo cáo và các ý kiến của các đại biểu tham dự buổi giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại từ thực tế triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND liên quan đến nhiệm vụ của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Sửu, UV Ban Thường vụ, Phó Chỉ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội khẳng định Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND đã tạo chuyển biến mạnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố cùng các sở, ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát theo lĩnh vực quản lý, đồng thời xem xét đề xuất kinh phí đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố cần phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND và các kế hoạch đã đề ra; đồng thời, lựa chọn công trình trọng yếu, có nguy cơ cao để có biện pháp giải quyết trước, xử lý nghiêm đơn vị cố tình chây ỳ. Đồng thời qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND Thành phố cần chỉ rõ đơn vị làm tốt và chưa tốt, kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả nghị quyết của HĐND thành phố..../.

KIM NGÂN - VP HĐND TP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  135 người đã bình chọn
  Thống kê: 757.918
  Online: 67