Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 41/QĐ-HĐND ngày 17/8/2018 thành lập Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng Ban làm trưởng đoàn và ban hành Kế hoạch giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo Kế hoạch, Đoàn sẽ giám sát tình hình triển khai, thực hiện 55 dự án, công trình trọng điểm của Thành phố, đánh giá việc tham mưu, tổ chức thực hiện của các sở, ngành của Thành phố; các nhà đầu tư; các cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng trong việc triển khai. Từ đó làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan.

Dự kiến từ ngày 25/9 đến ngày 10/10, Đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại một số đơn vị, khảo sát trực tiếp tại địa điểm thực hiện dự án, công trình. 

Kết quả giám sát sẽ được tổng hợp, báo cáo với HĐND, Thường trực HĐND, UBND Thành phố, trong đó sẽ tổng hợp, đề xuất, kiến nghị các giải pháp với các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Mời xem Quyết định tại đây.

QUỐC CƯỜNG - VP HĐND TP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  135 người đã bình chọn
  Thống kê: 757.928
  Online: 68