Sáng ngày 23/8, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Bùi Huyền Mai dẫn đầu đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2018” làm việc với Thường trực HĐND, UBND huyện Mỹ Đức.

Phó trưởng đoàn Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận buổi giám sát
 
Tại buổi làm việc Ông Nguyễn Viết Hường, Trưởng phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức cho biết, trong giai đoạn 2015-2018, huyện đã ban hành 89 VBQPPL.

Hằng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch về việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và kế hoạch kiểm tra, xử lý VBQPPL. Qua kiểm tra, không có văn bản nào phải sửa đổi, bổ sung, hủy hoặc thay thế mới.

Tuy nhiên, việc thẩm định văn bản còn gặp nhiều khó khăn vì các cơ quan được UBND huyện giao chủ trì soạn thảo văn bản thường không gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định theo quy định để Phòng Tư pháp thẩm định hoặc gửi muộn không đảm bảo về thời gian.

Huyện Mỹ Đức cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 30 của Luật Ban hành VBQPPL quy định: “HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao”. Tuy nhiên, trong thực tiễn, một số nội dung luật không giao hoặc chưa giao cho chính quyền cấp huyện, cấp xã ban hành văn bản để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, điều hành xã hội cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp huyện, cấp xã, nhưng thực tế hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn cần thiết phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật này.

Do đó, việc ban hành văn bản trong trường hợp này gặp nhiều vướng mắc. Bởi nếu ban hành VBQPPL thì trái thẩm quyền do chưa được luật giao, còn nếu ban hành văn bản áp dụng pháp luật thì không phù hợp…

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận, Đoàn giám sát thống nhất nhận định, thời gian qua, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức đã quan tâm đến công tác ban hành VBQPPL trên địa bàn, góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Tuy nhiên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Bùi Huyền Mai cũng đánh giá chất lượng ban hành văn bản của huyện chưa được cao, việc công khai danh mục văn bản trên cổng thông tin điện tử còn chưa đầy đủ…

Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới HĐND, UBND huyện Mỹ Đức cần tăng cường công tác ban hành văn bản, tích cực hướng dẫn các đơn vị cấp dưới thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc ban hành, hạn chế tình trạng văn bản ban hành chậm tiến độ và chất lượng không cao.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Tư pháp quan tâm hơn nữa đến công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đến các cơ quan có liên quan đến quá trình soạn thảo, thẩm định, kiểm soát và ban hành VBQPPL.

Ngọc Ánh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  240 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.159.748
  Online: 67