Chiều 22/8, Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2015 - 2018” do đồng chí Bùi Huyền Mai, thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã làm việc với HĐND, UBND huyện Đan Phượng.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết, từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/7/2018, HĐND, UBND huyện, thị xã, thị trấn đã ban hành 191 VBQPPL. Công tác ban hành VBQPPL của HĐND, UBND huyện Đan Phượng được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn của huyện trong công tác ban hành VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004 và Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. Nội dung này đã được Đoàn kiểm tra VBQPPL của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thẩm tra, thẩm định dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND huyện được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện theo quy định của pháp luật, trong thời gian qua, Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện thực hiện thẩm định toàn bộ các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND huyện đảm bảo đúng thẩm quyền, thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; hạn chế thấp nhất các văn bản mâu thuẫn, chồng chéo.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Bùi Huyền Mai ghi nhận, trong thời gian qua, HĐND, UBND huyện Đan Phượng đã quan tâm đến công tác ban hành VBQPPL trên địa bàn. Từ đó, góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, và các cơ chế, chính sách của TP, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương.

“Công tác ban hành VBQPPL trên địa bàn huyện cơ bản thực hiện đúng, kịp thời, phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chất lượng của các VBQPPL chưa cao, có những trường hợp phải xử lý, xem xét, sửa chữa”, bà Mai nhận xét.

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị, huyện Đan Phượng cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức lấy ý kiến và kiểm tra, giám sát việc ban hành các VBQPPL. Đồng thời, Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc soạn thảo, ban hành các VBQPPL nhằm hạn chế tình trạng văn bản ban hành chậm, chưa đảm bảo chất lượng.

Ngọc Ánh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  240 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.159.775
  Online: 69