Ngày 24/8, Thường trực HĐND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra, giám sát giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận và Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong chương trình sáng ngày 24/8, Hội nghị tiến hành trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực của Ban Kinh tế - xã hội. Hội nghị tập trung trao đổi các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền các Ban kinh tế - xã hội HĐND; kỹ năng thẩm tra ngân sách; kỹ năng giám sát đầu tư công. Hội nghị ghi nhận ý kiến của 10 phường trong việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương và những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tiếp đó, Thường trực HĐND quận và thành viên Ban Kinh tế - xã hội quận đã trao đổi kinh nghiệm cụ thể trong kỹ năng thẩm tra, giám sát để HĐND các phường có thể vận dụng, làm tốt công tác thẩm tra, giám sát đầu tư công tại phường.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị làm việc trong lĩnh vực hoạt động của Ban Pháp chế. Hội nghị tập trung làm rõ 02 vấn đề: Một là, vị trí, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ban pháp chế HĐND; hai là, trao đổi kỹ năng và rút ra kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra của Ban pháp chế.

Tại Hội nghị, có 10 ý kiến trao đổi của các phường, trong đó tập trung nêu ra những khó khăn, vướng mắc khi tiến hành thẩm tra, giám sát… Thường trực HĐND quận và đại diện Ban pháp chế HĐND quận đã trao đổi, làm rõ các kỹ năng: thẩm tra báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thẩm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; thẩm tra giải quyết kiến nghị cử tri và giải đáp những khó khăn, vướng mắc nêu ra tại Hội nghị…

QUANG VINH - VP HĐND & UBND quận Nam Từ Liêm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  135 người đã bình chọn
  Thống kê: 757.907
  Online: 63