Ngày 28-8, tiếp tục chương trình giám sát “Việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2015-2018”, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai đã dẫn đầu Đoàn giám sát làm việc với Sở Tư pháp.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện Sở Tư pháp cho biết, từ năm 2015 đến hết tháng 7-2018, HĐND, UBND Thành phố đã ban hành 53 nghị quyết và 163 quyết định. HĐND, UBND cấp huyện ban hành 813 văn bản, trong đó có 276 nghị quyết, 537 quyết định. HĐND, UBND cấp xã ban hành 3.390 văn bản, trong đó có 2.803 nghị quyết; 587 quyết định.

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Tư pháp

Trong giai đoạn 2015-2018, Sở Tư pháp đã giúp UBND Thành phố thực hiện tự kiểm tra đối với 163 quyết định do UBND Thành phố ban hành và giúp UBND thành phố thực hiện việc kiểm tra theo thẩm quyền đối với 258 văn bản do HĐND và UBND quận, huyện, thị xã ban hành.

Kiểm tra cho thấy các văn bản đều được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp với pháp luật. Các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra tại 23/30 quận, huyện, thị xã với 1.422 văn bản. Qua kiểm tra đã phát hiện có 116 văn bản có sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày…

Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp nêu ra một số tồn tại, hạn chế như: Sau 3 năm thi hành Luật Ban hành văn bản và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” trên địa bàn thành phố có một số vướng mắc; đội ngũ làm công tác văn bản tại các sở, ngành của thành phố còn thiếu, kiêm nhiệm và luôn thay đổi; đội ngũ cán bộ là công tác pháp chế còn kiêm nhiệm nên chưa thực sự phát huy được hiệu quả công tác…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai đề nghị Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền để chuyển tải đầy đủ các nội dung văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành tới đội ngũ cán bộ cơ sở. Sở cần quan tâm đến các điều kiện để bảo đảm thi hành công tác ban hành kiểm tra rà soát hệ thống văn bản, hướng dẫn cụ thể cơ chế phối hợp cũng như việc xây dựng các đầu mối cộng tác viên tham gia vào công tác ban hành văn bản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. 

Đoàn cũng đề nghị Sở Tư pháp làm tốt việc hướng dẫn, thẩm định các văn bản các quận, huyện ban hành khi quận, huyện có đề nghị; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời giải đáp khó khăn vướng mắc của các địa phương; nghiên cứu, tăng cường các biện pháp quản lý hiện đại, đồng thời tiếp tục nghiên cứu có cơ chế phù hợp và định kỳ đánh giá tác động đối với các văn bản quy phạm pháp luật…

Ngọc Ánh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  240 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.159.618
  Online: 65