Thực hiện công tác giám sát 6 tháng cuối năm 2018, Thường trực HĐND huyện Hoài Đức đã có buổi giám sát công tác Cải cách hành chính và thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” tại UBND huyện. Dự buổi giám sát, có các ông bà Thường trực HĐND huyện, 2 ban của HĐND huyện, lãnh đạo UBND và một số các phòng, ban liên quan của huyện. Ông Vương Duy Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức đã chủ trì buổi giám sát.

Thường trực HĐND huyện Hoài Đức giám sát tại xã Tiền Yên

Qua buổi giám sát cho thấy, từ đầu năm 2018 đến nay, công tác Cải cách hành chính và thực hiện Chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” trên địa bàn huyện Hoài Đức đã được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả. Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành 11 Kế hoạch và 14 Công văn triển khai thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính trên địa bàn toàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ tại các đơn vị, phòng, ban liên quan, nhằm duy trì thực hiện nghiêm túc về trật tự kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, thực hiện quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan huyện và các xã, thị trấn trong huyện. Duy trì và phát huy hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông, đảm bảo thuận tiện và nhanh chóng cho các tổ chức, cá nhân đến làm các thủ tục, hạn chế hồ sơ giải quyết chậm và tồn đọng, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các hồ sơ, tạo lòng tin cho công dân. Tính đến ngày 31/7/2018, cấp huyện đã tiếp nhận 293 thủ tục hành chính thuộc 17 lĩnh vực, tổng số hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã nhận 2190 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết đạt 99,32%. Cấp xã đã tiếp nhận 181 thủ tục thuộc 11 lĩnh vực, số hồ sơ tiếp nhận đề nghị giải quyết là 26. 635 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 99,08% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Kết luận buổi giám sát, thay mặt Thường trực HĐND huyện, ông Vương Duy Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính và thực hiện Chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” của UBND huyện Hoài Đức. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế còn xẩy ra như một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác cải cách hành chính. Có nội dung triển khai chưa thực sự đạt hiệu quả, công tác phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính giữa các phòng, ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn còn chưa chặt chẽ. UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần xác định việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ, thực hiện quy tắc ứng xử đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban, ngành huyện và các xã, thị trấn. Đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của huyện và các xã, thị trấn, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thực hiện Chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất./.

Hoàng Đức Cận (xã Đức Thượng – Hoài Đức)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  135 người đã bình chọn
  Thống kê: 757.993
  Online: 109