Sáng ngày 29/8/2018, Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn do đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND, Trưởng, phó, thành viên 02 Ban HĐND xã Phú Cường về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND xã 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2018. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng, phó các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã Phú Cường có 29 đại biểu HĐND xã, được chia làm 03 Tổ đại biểu. Thường trực HĐND xã gồm Chủ tịch HĐND xã hoạt động kiêm nhiệm, Phó Chủ tịch HĐND xã hoạt động chuyên trách, 02 Ban HĐND xã mỗi Ban có 05 thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm. 8 tháng đầu năm 2018, HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm đảm bảo đúng luật, ban hành 03 Nghị quyết để triển khai thực hiện. Các hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp 17 ý kiến, kiến nghị. Thường trực HĐND xã duy trì thực hiện công tác tiếp công dân theo qui định, đã tiếp nhận, xử lý 09 đơn thư công dân, đồng thời quan tâm theo dõi việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri, việc giải quyết đơn thư công dân. Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ xã được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi làm việc ,Thường trực HĐND, thành viên các Ban HĐND xã Phú Cường đã báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động, đồng thời có một số kiến nghị liên quan đến việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn xã, việc triển khai thực hiện dự án kè sông giai đoạn 2, việc tổ chức các hoạt động dịch vụ tổng hợp liền kề khu vực sân bay, việc tiêu thoát nước thải.

Đ/c Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Cường báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của HĐND xã

Các thành viên Đoàn làm việc của Thường trực HĐND huyện đã có những trao đổi, thảo luận và hướng dẫn Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Phú Cường trong hoạt động, đặc biệt liên quan đến việc triển khai các chương trình giám sát, khảo sát, hoạt động chất vấn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp và việc ban hành, triển khai nghị quyết của HĐND xã.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện đã đánh giá hoạt động của HĐND xã Phú Cường đã thực hiện đúng luật, đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động được nâng lên; Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp được thực hiện đúng qui định, quan tâm thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp. Các Nghị quyết được ban hành cơ bản đúng luật, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư công dân được quan tâm thực hiện. Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng qui định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ xã được thực hiện có hiệu quả,... Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã được nâng lên, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND xã Phú Cường cần tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động, nghiên cứu, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo qui định. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm 2018, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều hành, thảo luận và chất vấn tại kỳ họp; tăng cường thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát, khảo sát. Tiếp tục thực hiện đúng quy định công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri.Thực hiện đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã trong hoạt động; Các Ban HĐND xã cần chủ động trong hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban, nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát, chất lượng công tác thẩm tra các văn bản, báo cáo, tờ  trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND xã, các thành viên của các Ban HĐND xã cần nghiên cứu các văn bản, qui định của pháp luật để hiểu rõ hơn về thẩm quyền và thực hiện, phát huy được vai trò, chức năng nhiệm vụ mình trong hoạt động.

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện cũng tiếp thu các kiến nghị của Thường trực HĐND xã Phú Cường để chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  135 người đã bình chọn
  Thống kê: 753.681
  Online: 43